Vias institute neemt deel aan verschillende Europese netwerken.

Het ESRA project (E-Survey of Road user’ attitudes) is een gezamenlijk initiatief van onderzoekscentra en verkeersveiligheidsinstituten in 25 landen. Het doel van deze studie is om vergelijkbare (inter)nationale gegevens te verzamelen over de meningen, attitudes en het gedrag van weggebruikers met betrekking tot verkeersveiligheid. Het project wordt gefinancierd met eigen middelen van de partners en gecoördineerd door Vias institute.

De deelnemende landen in de eerste ESRA enquête (2015/2016) waren: Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van America, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.

De volgende editie is gepland voor 2018.

Meer informatie en alle resultaten van ESRA (2015/2016) vindt u op: www.esranet.eu.

ETSC is een onafhankelijk non-profit organisatie in Brussel die zich inzet voor het verminderen van het aantal verkeersdoden en gewonden in Europa.

ETSC werd opgericht in 1993 en geeft sindsdien onpartijdig deskundig advies rond verkeersveiligheid aan de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten. Het behoudt zijn onafhankelijkheid door financiering uit verschillende bronnen, waaronder  lidmaatschappen, de Europese Commissie en steun van de publieke en private sector voor verschillende activiteiten.  

Het forum van de European Road Safety Research Institutes (FERSI) is een non-profit organisatie. Fersi verenigt partners uit 21 Europese landen die een mandaat hebben van hun regeringen om een pre-normatief verkeersveiligheidsonderzoek uit te voeren. Dat betekent dat Fersi deelnemers verkeersveiligheidsoplossingen ontwikkelen die omgezet worden in wetgeving en normen. Ze doen ook aan consultancy voor nationale en Europese verkeersveiligheidsautoriteiten tijdens de implementatie van deze oplossingen en evalueren de effecten van de uitvoering ervan.

In 1988 creëerde het OESO Wegtransport Onderzoeksprogramma de Internationale Verkeersongevallen Database (IRTAD). Dit is een mechanisme dat een geaggregeerde databank kan aanbieden met daarin alle internationale ongevallen en slachtoffers alsook andere gegevens die continu verzameld worden.

IGLAD werd in 2010 op initiatief van de Europese autofabrikanten opgestart en is een initiatief voor het samenbrengen van wereldwijde gefundeerde verkeersongevallendata ter bevordering van de verkeersveiligheid en de veiligheid van voertuigen. Het is een database met gegevens over ongevallen op basis van een gestandaardiseerd dataschema waardoor de datasets uit verschillende landen met elkaar vergeleken kunnen worden. Jaarlijks breidt de database uit met ongeveer 800 cases. De eerste fase van het project werd gefinancierd door de Europese Automobile Manufacturer's Association (ACEA). Fase II begon in 2014 en is gebaseerd op lidmaatschappen die betaald worden aan het IGLAD consortium. De gegevens uit Fase II bevatten 93 variabelen met betrekking tot ongevallen, wegen, deelnemers (voertuigen of VRU’s), inzittenden en veiligheidssystemen. Een aantal variabelen werd na Fase I toegevoegd om de kwaliteit te verbeteren.

De ‘Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement’ (CORTE) is één van de grootste en meest deskundige wegvervoer platformen op internationaal niveau. CORTE is een non-profit organisatie die opgericht werd om de nationale transportautoriteiten uit de Europese en niet-EU-landen die een verantwoordelijkheid dragen en belangrijk zijn op het gebied van wegvervoer en verkeersveiligheid samen te brengen. De nationale autoriteiten binnen CORTE werken samen met transportverenigingen en de transportsector. Het doel van de vereniging is het stimuleren, bevorderen en bijdragen tot de ontwikkeling en uitvoering van een beleid voor wegvervoer en verkeersveiligheid in Europa en op internationaal niveau.

De World Road Association-PIARC werd opgericht in 1909. Het brengt de weg administraties van 121 overheden samen en heeft leden -particulieren, bedrijven, overheden en organisaties- in meer dan 140 landen.

Traffic Psychology International TPI is een forum van verkeersexperts die samenwerken om weggebruikers te ondersteunen bij hun individueel verkeersgedrag.

Verkeer wordt gegenereerd door verschillende personen die handelen en met elkaar in interactie gaan in de openbare ruimte om bepaalde doelen te bereiken en om bepaalde taken te vervullen. Zij doen dit binnen een bepaald fysiek frame – de verkeersinfrastructuur - en gebruiken daarbij verschillende manieren om zich te verplaatsen: auto's, fietsen, het openbaar vervoer of gewoon hun benen. Maatschappelijke functies zoals wetten, informele regels, de media en het sociale klimaat zijn allemaal gevolgen en determinanten van individueel gedrag.

In april 2004 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties naar aanleiding van resolutie A / RES 58/289 rond "de verbetering van de mondiale verkeersveiligheid" de WHO uitgenodigd. Ze werken hierbij nauw samen met de regionale commissies van de Verenigde Naties, om op te treden als coördinator rond verkeersveiligheidsproblemen binnen het systeem van de Verenigde Naties . De World Health Assembly aanvaardde deze uitnodiging in mei 2004 en richtte vervolgens de ‘UN Road Safety Collaboration (UNRSC) op, die halfjaarlijkse vergaderingen houdt om de mondiale verkeersveiligheidsproblemen te bespreken.

Het netwerk Réseau RUES, is een Franstalig netwerk dat streeft naar een aangename en veilige stedelijke mobiliteit en bestaat uit verenigingen en organisaties uit België, Frankrijk, Luxemburg, Quebec en Frans-Zwitserland zoals: het CERTU (Centrum voor onderzoek rond netwerken, vervoer, stedelijke planning en bouw van het Ministerie van Ecologie, Ontwikkeling en Duurzame planning) in Lyon, Vias institute, de Universiteit van Luik, de Verkeersveiligheid van Luxemburg, de regering van Quebec over het gewichtsprobleem, de Directie voor veiligheid en transport van het Ministerie van Transport van Quebec, alsook ‘Rue de l’Avenir’ Frankrijk en Zwitserland.

In de CARE expert groep komen de EU-landen samen om de  verkeersveiligheidssituatie in de EU te monitoren door middel van:

  • Het verbeteren en exploiteren van ongevallenstatistieken.
  • Het identificeren en kwantificeren van verkeersveiligheidsproblemen.
  • De uitwisseling van ervaringen te vergemakkelijken.
  • Hen referentiesysteem te creëren voor de analyse van verkeersveiligheid in Europa.
  • Hen gemeenschappelijk instrument te bieden voor een betere monitoring van verkeersongevallen.