Infrastructure

De cel Mobiliteit en Infrastructuur begeleidt de beheerders van openbare wegen bij het nemen van de beste beslissing om infrastructuurproblemen op te lossen of erop te anticiperen. We ondersteunen ook hun verkeersveiligheidsbeleid.

De cel Mobiliteit en Infrastructuur heeft twee soorten activiteiten:

  • Technische ondersteuning aan overheden
    • Audits & inspecties
    • Inspecties betreffende het doven van de straatverlichting
  • Verspreiding en uitwisseling van kennis