Vias Angels is een interactieve animatie rond de 4 grote killers in het verkeer: snelheid, afleiding, het niet dragen van de veiligheidsgordel en rijden onder invloed. Deze animatie wordt verzorgd door 2 professionele acteurs en is interactief, ludiek, boeiend en interpellerend.

Vias Angels  is een interactieve animatie  rond de 4 grote killers in het verkeer: snelheid, afleiding, het niet dragen van de veiligheidsgordel en rijden onder invloed. Deze animatie wordt verzorgd door 2 professionele acteurs en is interactief, ludiek, boeiend en interpellerend. 

WAAROM

Menselijk gedrag ligt aan de basis van zowat 94% van alle ongevallen. Het is dus cruciaal om uw personeel te sensibiliseren rond vaak  voorkomende  risicosituaties  om  hun  veiligheid  te  verhogen  en  uw  kosten te verminderen. Deze thema’s op een originele manier bespreekbaar maken, draagt bij tot effectieve gedragsverandering.

PRAKTISCHE ASPECTEN

  • De animatie neemt een twintigtal minuten in beslag en kan zowel in het Nederlands, het Frans of het Engels gegeven worden;
  • We beperken de groep tot maximum 10 deelnemers, zo kunnen we garanderen dat de boodschap overgebracht wordt en impact heeft en blijft het interactief;
  • Wij komen ter plaatse met al het nodige materiaal, we vragen enkel dat de deelnemers hun gsm meenemen;
  • Uw organisatie stelt een ruimte ter beschikking van minimum 60 m2 zonder meubilair. (kan eventueel ook in een hal, parking of buiten).

RESULTAAT

De doelstelling is om mensen via fictieve situaties te laten nadenken over hun rijgedrag. Het feit dat alle deelnemers actief meedoen zorgt ervoor dat iedereen gefocust blijft en toch verloopt alles in een gemoedelijke sfeer. De verschillende situaties laten je werknemers toe om de risico’s in het verkeer beter in te schatten, hierop te anticiperen en zich zo beter te gedragen op de weg. De groep vertrekt met een goed gevoel en stof tot nadenken.

Voor een prijsofferte of meer info contacteer ons via consulting@vias.be