Autorijden is géén routine en daarom is de nodige aandacht cruciaal in het verkeer. Als bestuurder verwerk je, grotendeels onbewust, immers gigantisch veel informatie tijdens het rijden. Hoeveel van je aandacht blijft er dan nog over voor andere taken? Welk effect heeft multitasking en vermoeidheid op je rijgedrag? Ben je je voldoende bewust van de gevaren die hiermee gepaard gaan? En hoe kan je die risico’s vermijden? Tijdens deze workshop laten we je ervaren dat voor het besturen van een voertuig een grote concentratie vereist is. De minste onoplettendheid kan een ernstig ongeval tot gevolg hebben.

Waarom

Sms’en, mobiel bellen of applicaties gebruiken blijft een plaag achter het stuur. Ondanks ontradende campagnes en forse boetes van 116 EURO per overtreding, geeft bijna 40 % van de bestuurders toe de gsm te nemen wanneer ze tijdens het rijden een sms-bericht of telefoonoproep krijgen. Afleiding is de oorzaak van 5 tot 25% van alle auto-ongevallen en van zelfs meer dan 70% van alle vrachtwagenongelukken. Bij verkeersongevallen mag bovendien de rol van vermoeidheid bij bestuurders niet worden onderschat: 10% tot 15% van de ongevallen is hieraan te wijten. Op autosnelwegen loopt dit percentage zelfs op tot 20 à 30%. Moe achter het stuur kruipen is dan ook even gevaarlijk als onder invloed van alcohol rijden.

Resultaat

  • Je bent je bewust van de nadelige effecten van afleiders zoals de smartphone en de GPS tijdens het besturen van een voertuig.
  • Je leert stilstaan bij handige strategieën om efficiënt om te gaan met de beschikbare tijd waarbij onze veiligheid in het verkeer niet in het gedrang komt.
  • Je kan de signalen van vermoeidheid bij jezelf herkennen en weet hoe hierop te reageren.

Contacteer ons via consulting@vias.be of 02/244.15.11