De deelnemers krijgen een breder zicht op de verschillende risico’s van rijden onder invloed van alcohol. De lagere alcohollimiet voor professionele bestuurders en zwaardere bestraffing voor recidivisten wordt toegelicht. Hoeveel alcohol bevat een glas wijn of bier? Hoeveel mag je drinken om niet strafbaar te zijn? Speelt een maaltijd een rol bij de opname en afbraak? Dit zijn enkele van de vele vragen waar een antwoord op wordt gegeven.

WAAROM?

België scoort slecht met betrekking tot het rijden onder invloed van alcohol - slechter dan de meeste andere Europese landen. Een alcoholpromille van 0,5 vermenigvuldigt het risico op een dodelijk ongeval al met 2,5. Alcohol is dus een doorslaggevende factor bij ongevallen, omdat het invloed heeft op verschillende aspecten van het rijgedrag. De lever heeft gemiddeld 1,5 uur nodig om een standaardglas alcohol af te breken. Als je dus bijvoorbeeld 10 glazen drinkt, beginnend om 23 uur ‘s avonds, dan duurt het ongeveer 15 uur voor alle alcohol verwerkt is. M.a.w. de volgende morgen om 8 uur ben je dus nog steeds onder invloed en zelfs strafbaar als je aan het verkeer deelneemt!


 RESULTAAT

  • Je kent de belangrijkste effecten van alcoholgebruik op de rijvaardigheid.
  • Je kent de opbouw en afbraak van alcohol in het lichaam en kan inschatten hoeveel je mag drinken om nog te mogen rijden.

Contacteer ons via consulting@vias.be of 02/244.15.11