Het Labo Camera (Labo CAM) is verantwoordelijk voor het ijken en controleren van snelheidsmeters, zoals radars, roodlichtcamera’s en traject controles.

Hierbij wordt nagegaan of die toestellen niet alleen de snelheid juist meten, maar ook of ze beantwoorden aan de strikte Belgische- en Gewestelijke wettelijke verplichtingen. Deze controle-activiteiten gebeuren zowel in een eigen gespecialiseerd labo als op de weg zelf.

Het Labo CAM werkt voornamelijk voor de eigenaren van de toestellen (politiezones, steden en gemeenten, en Gewesten) en de fabrikanten van de toestellen.

Overdreven snelheid ligt mee aan de basis van ongeveer 1 dodelijk ongeval op 3. Via Labo CAM kan Vias er mede voor zorgen dat er op meer plaatsen de snelheidslimieten worden gerespecteerd.

Het Labo is erkend en ISO 17025 geaccrediteerd.

Dit filmpje geeft één van onze activiteiten weer.

voor meer info contacteer: marc.morioux@vias.be