De kerntaak van het laboratorium CAV bestaat uit de periodieke en eerste verificatie van de apparatuur van de autokeuringscentra in België (+- 90 centra en gedelokaliseerde lijnen), namelijk:

 • de 4 - gaz analysatoren (behoudens de eerste verificatie, aangezien het apparaat onder de Europese meetinstrumentenrichtlijn (MID) valt)
 • de LPG detectoren
 • de partiële stroomopaciteitsmeters
 • de controletoestellen voor de correcte afstelling van de koplichten
 • de controletoestellen voor regloscopen
 • de steunvloeren voor voertuigen (die dienst doen als referentiezone voor de controle van de koplichten)
 • de rollenremmeters voor lichte voertuigen, de rollenremmeters voor bedrijfsvoertuigen (onder andere de rollenremmeters die de RD-methode toepassen voor de controle van de remdoeltreffendheid van vrachtwagens)
 • de wegcontactmeters (controle van de ophanging van lichte voertuigen)
 • de kalibers voor de koppeling (controle van de koppeling van opleggers)
 • de candelameters (lichtsterktecontrole van de achterlichten van bedrijfsvoertuigen)
 • de controletoestellen van geaccidenteerde voertuigen (driedimensionale metingen)
 • de mobiele rollenremmeters (controles langs de weg)

Het labo CAV brengt verslag uit van de uitgevoerde verificaties aan de 3 gewesten (MOW, SPW en GOB). De periodieke verificaties vinden jaarlijks  plaats.
Wij zijn tevens belast met de beproevingsdossiers en de goedkeuringsproeven van de verschillende apparaten (nieuwe apparaten die op de markt komen) en de verificatie (monsterneming) van de regloscopen voor de garages.

Het labo CAV staat in voor de realisatie van spiegelafstelplaatsen (vrachtwagens en bussen). Een dergelijke afstelplaats werd op de site van Vias institute gerealiseerd en is toegankelijk voor alle voertuigen tijdens de kantooruren.

Er werkt een team van 5 mensen voor het labo CAV: 4 technische deskundigen + 1 laboverantwoordelijke.

Het laboratorium CAV is door BELAC geaccrediteerd, accreditatienummer (110-Test), voor de volgende activiteiten:

 • de 4 - gaz analysatoren
 • de opaciteitsmeters
 • de steunvloeren voor voertuigen
 • de rolremmeters
 • de wegcontactmeters (Eusama-meting en meting van de minimale defasering)
 • de kalibers voor de koppeling

Vias institute en het laboratorium CAV in het bijzonder, hechten veel belang aan deze BELAC accreditaties, die de beste garantie bieden voor een kwaliteitsvolle arbeid van onze teams. Met hetzelfde doel breidt het labo in de loop der jaren zijn (accreditatie) toepassingsgebied uit tot andere proeven (extra toestellen).

Voor verdere  informatie kan u steeds contact opnemen via het volgende e-mailadres: labo.cav@vias.be