Dit labo homologeert en ijkt de apparatuur die de installateurs van tachografen en snelheidsbegrenzers gebruiken.

Erkend labo

Het labo Mechanica van Vias institute is door de FOD Mobiliteit en Vervoer erkend als technische dienst voor de homologatie en de ijking van de apparatuur van installateurs van tachografen, conform het KB van 14 juli 2005. Dit labo werd eveneens erkend voor het uitvoeren van de controles van de werkplaatsen van de erkende installateurs van tachografen, conform hetzelfde KB.

Daarnaast is Vias institute door de FOD Mobiliteit en Vervoer erkend voor de controle van de werkplaatsen van de erkende installateurs van snelheidsbegrenzers (KB van 15 februari 2006). Het labo beschikt over twee volledig uitgeruste voertuigen om een volledige controle van de werkplaats en ijking van alle apparatuur ter plaatse uit te voeren.

Homologatie van de apparatuur

Een bedrijf mag bepaalde apparatuur alleen op de markt brengen wanneer er een goedkeuringscertificaat werd afgeleverd. Het labo Mechanica vanVias institute is geaccrediteerd door BELAC accreditatienummer (110-Test), in overeenstemming met de norm ISO17025, voor het onderzoek en de uitvoering van de proeven.

Controle van de werkplaatsen

De controle van de werkplaatsen van de erkende installateurs van tachografen en snelheidsbegrenzers gaat de correcte toepassing van de voorschriften van de FOD Mobiliteit en Vervoer na. De jaarlijkse controle checkt:

 • de geldigheid van de erkenning van de installateur
 • de geldigheid van de opleidings- en vervolmakingsattesten
 • de aanwezigheid en staat van het vereiste materieel en infrastructuur
 • de aanwezigheid van de werkplaatskaarten
 • de geldigheid van de verificatie- en ijkingscertificaten van de apparaten
 • de werkfiches
 • de computerbestanden

Volledige ijking ter plaatse

Vias institute is geaccrediteerd in overeenstemming met de norm ISO17025 voor de ijking van de apparatuur die wordt gebruikt in de werkplaatsen van de erkende installateurs van tachografen. Volgende apparatuur kan ter plaatse bij de klant worden geijkt:

 • manometers
 • snelheidssimulatoren
 • impulstellers
 • testbanen
 • testparcours
 • testapparaten
 • rollenbanken

Neem voor meer informatie contact op via labo.mec@vias.be