Criminelen zijn steeds actiever op het internet en cybercriminaliteit ondergaat een sterke evolutie. Er ontstaan nieuwe vormen en richtingen, waardoor het voor politiemensen niet eenvoudig is om cybercriminelen te slim af te zijn. Vias institute is samen met 16 partners uit 11 Europese landen betrokken bij de ontwikkeling van een systeem om online illegale netwerken in kaart te brengen, criminelen op te sporen en tegenmaatregelen te nemen.

Via het ANITA-project - dat staat voor ‘Advanced tools for fighting online illegal trafficking’ - wordt in de komende drie jaar een systeem ontwikkeld dat zowel online (surface web, deep web, dark net) als offline (databanken) activiteiten van illegale handel in kaart brengt via de analyse van tekst, geluid, video en beeld. Het systeem gaat specifiek op zoek naar sporen van transacties van wapens, illegale geneesmiddelen en drugs en de financiering van terrorisme.

Vias institute zal het opleidingstraject uitwerken om politiemensen met dit systeem vertrouwd te maken.

Het ANITA-project kadert in ‘Horizon 2020’, het programma van de Europese Commissie voor de financiering van onderzoek en innovatie in de periode 2014-2020. Naast de Belgische partners (Vias institute en de lokale politiezone Voorkempen) werken ook 15 partners uit Italië, Griekenland, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, Nederland, Polen, Bulgarije, Servië en het Verenigd Koninkrijk mee aan het project.

www.anita-project.eu/