Vias institute participeert in een project in Kameroen, waarbij het de bedoeling is om een volwaardige ongevallen-data base te installeren en de betrokkenen op te leiden om op basis van een dergelijk systeem gerichte acties ter bevordering van de verkeersveiligheid te organiseren.

Ongevallenstatistieken, maar ook andere gegevens vormen een belangrijke basis om te komen tot gerichte en efficiënte acties ter verbetering van de verkeersveiligheid. Kameroen beschikt reeds over een inventaris. De verschillende instanties rapporteren echter niet op eenzelfde wijze en vaak onvolledig. In een eerste fase was het dan ook belangrijk om al deze organisaties (ziekenhuizen, gendarmerie, politie, …) rond te tafel te krijgen om duidelijke afspraken te maken. Het systeem moest efficiënter worden. De volgende fase betreft de opleiding van mensen die deze database gaan gebruiken om gerichte acties te plannen. Hierbij had Vias institute zijn inbreng en verzorgde een tweedaagse opleiding in Kameroen aan zowel ambtenaren als mensen vanuit verschillende organisaties en onderwijsinstellingen.