Het European Road Safety Charter (Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid), onder leiding van de Europese Commissie, is het grootste burgerplatform rond verkeersveiligheid. Het Handvest werd opgesteld in 2004. Sindsdien hebben al bijna 4000 openbare en private instellingen van over heel Europa zich bij het netwerk aangesloten. Ook Vias is al jaren lid van het Charter-netwerk. Sinds 2018 zijn we bovendien door de Europese Commissie aangesteld als ‘leading partner’ van het Charter team, dat verder bestaat uit ETSC en het Griekse Road Safety Institute Panos-Mylonas.

Het Charter-netwerk bestaat uit een gevarieerde mix van bedrijven, verenigingen, overheden, scholen, universiteiten en onderzoekscentra. Allemaal proberen ze hun steentje bij te dragen aan een verkeersveiliger Europa. Het Charter brengt hen samen via de website, nieuwsbrief en sociale media, maar ook op workshops en seminaries die we organiseren kunnen de leden elkaar inspireren en van elkaar leren. Het Charter moedigt haar leden aan om acties te voeren en initiatieven te nemen rond verkeersveiligheid, met als uiteindelijk doel het aantal wegongevallen in Europa drastisch te doen dalen.

Bezoek de ERSC-website