Vias institute heeft regelmatig contact met instanties in het buitenland en werkt mee aan verschillende internationale projecten. Eén van deze projecten, dat opgestart werd in 2016 en nog tot 2018 loopt, is het ISAAC-project dat een samenwerking is tussen België, Nederland, Duitsland en Noorwegen. De bedoeling van het project is om steden en regio’s tools aan te reiken om op een onderbouwde manier veilig wandelen en fietsen te stimuleren.

Het ISAAC project wil evidence-based aanbevelingen geven aan steden en gemeenten om hen te ondersteunen in de ambitie om een modal shift te realiseren van autogebruik naar actieve modi zoals wandelen en fietsen. Hiervoor wordt een interactieve tool ontwikkeld die op basis van het specifieke profiel en niveau van ambitie van de steden en regio’s de meest veelbelovende maatregelen zal voorstellen. 

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van CEDR (Conference of European Directors of Roads), de vereniging van Europese wegbeheerders. Vias institute  is ondermeer verantwoordelijk voor de opmaak van een gedragsmodel dat aangeeft welke aspecten de vervoerwijzekeuze beïnvloeden (en op welke manier) en voor het proeftesten van de ontwikkelde tool in een zestal Europese steden.