Naar aanleiding van de terreuraanslagen werd een ‘taskforce PNR’ opgericht. Deze taskforce wordt voorgezeten door België en brengt experts van Nederland, Frankrijk en Groot-­Brittannië samen om het gebruik van passagiersgegevens (zogenaamde PNR­gegevens) van het internationaal hogesnelheidstreinverkeer voor te bereiden. De doelstelling is dat PNR­gegevens structureel kunnen worden opgevraagd door de lidstaten in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Vias institute ondersteunt de lidstaten met een studie voor de uitwerking van een PNR­beleid. Daarbij is het belangrijk voor de operatoren van de hogesnelheidstreinen dat de lidstaten een coherent beleid en wettelijk kader invoeren.

Vias institute voert deze studie daarom uit in nauw overleg met de operatoren van de hogesnelheidstreinen Thalys, Eurostar en Eurotunnel en de nationale spoorwegorganisaties NMBS, SNCF en NS. Diverse aspecten worden onderzocht zoals de bestaande reserverings­- en ticketingsystemen, welke informatie wordt verzameld en welke bestaande wetgeving van toepassing is. Daarnaast is er bijzondere aandacht om de bescherming van persoonsgegevens te respecteren.

Voor meer informatie, contacteer security@vias.be