Vias institute heeft regelmatig contact met instanties in het buiten­land en werkt mee aan verschillende internatio­nale projecten. Eén van deze projecten, dat over verschillende jaren gespreid wordt en nog tot 2018 loopt, is het Twinning­project tussen Algerije, Frankrijk en België. Bedoeling is om de Nationale Algerijnse Organisatie voor de Technische Controle van Openbare Werken (CTTP) te begeleiden.

CTTP staat onder toezicht van de minister van Openbare Werken en moet de technische controle van openbare werken waarborgen. Vias institute kreeg officieel de opdracht van de FOD Buitenlandse Zaken om België te vertegenwoordigen in dit Twinning­project. Vias institute staat in voor de vorming van het personeel: van het bijbrengen van de nodige audit­ en inspectie­ technieken voor verkeers­ veiligheid tot het aanleren van veilige voorzieningen langs de weg.

Naar aanleiding van de verschillende opdrachten die al ter plaatse zijn uitgevoerd, kreeg Vias institute de bijkomende taak om een wettelijk kader te ontwikkelen voor de opleiding en de officiële erkenning van de auditeurs. Het werk van Vias institute baseert zich op een aantal ‘best practices’ uit België en Frankrijk, aangepast aan de Algerijnse context.

Vias institute is een voorkeurspartner voor projecten in Afrika omdat we enerzijds een uitgebreide expertise in verkeersveiligheid hebben en anderzijds deze kennis kunnen delen terwijl we ons aan de lokale context aanpassen.

- Jean-François Gaillet, Directeur Innovation and Technology Vias institute