In het kader van de opkomst van geautomatiseerde en volledig autonome voertuigen werkte Vias, onder toezicht van de FOD Mobiliteit en Vervoer en in samenwerking met de gewestelijke overheidsdiensten, Agoria en Febiac, mee aan de uitwerking van de gedragscode voor het testen van autonome voertuigen in België. Hierbij werd gefocust op de aanbevelingen om de veiligheid tijdens een test in reële omstandigheden te garanderen.

https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/voertuigen_en_onderdelen/intelligente_vervoerssystemen_its/semi_autonome_voertuigen