In opdracht van de gemeente Schaarbeek onderzoekt Vias institute de veiligheid van haar publieke gebouwen. Deze analyse omvat een onderzoek naar het veiligheidsgevoel van burgers, gemeentepersoneel, brandweer en politie. Vias institute maakt hiervoor gebruik van diverse bevragingsmethoden, zoals flash interviews in verschillende talen en online polls via apps. Daarnaast voert partnerorganisatie Securitas een risicoanalyse van de infrastructuur uit. Voor de 48 gebouwen zal onder meer worden nagegaan hoe de toegang wordt gecontroleerd, hoeveel in- en uitgangen er zijn, waar de nooduitgangen zich bevinden en welke bouwmaterialen werden gebruikt. Op basis van deze informatie zal Vias institute voor elke stadsdienst, school, kinderdagverblijf, bibliotheek en sporthal in Schaarbeek de veiligheidsnoden in kaart brengen.

Dit onderzoek komt er naar aanleiding van de aanslagen en de terreurdreiging van de voorbije jaren. Via deze brede veiligheidsanalyse zal Vias institute de gemeente Schaarbeek concreet ondersteunen in de beveiliging van haar burgers en gebouwen. Bovendien kan dit project andere steden en gemeenten inspireren tot een innovatieve samenwerking op vlak van maatschappelijke veiligheid.

Voor meer informatie, contacteer security@vias.be