Vebimobe staat voor Intelligente mobiliteitsbegeleiding op basis van verkeersbordendatabank. In 2008 is op initiatief van de Vlaamse regering een verkeersbordendatabank opgezet. Vebimobe bekijkt hoe deze data kunnen bijdragen tot een verbeterde mobiliteit door ze in te zetten in intelligente transportsystemen. Voorbeelden van dergelijke intelligente transportsystemen zijn duurzame routenavigatie en intelligente snelheidsaanpassing (ISA). Een duurzame routenavigatie houdt bij de routebepaling rekening met bijvoorbeeld woonerven, schoolomgevingen en straten bedoeld voor plaatselijk verkeer. ISA is een systeem dat, afhankelijk van het soort systeem, de bestuurder waarschuwt wanneer hij de toegelaten snelheid overschrijdt of voorkomt dat de bestuurder de toegelaten snelheid overschrijdt. Om de verkeersbordendatabank in te zetten bij dergelijke toepassingen, is het noodzakelijk dat de databank actueel is. Vebimobe werkt daarom ook aan een systeem dat gebruik maakt van data verzameld door camera’s in recente wagens om de databank actueel te houden.

Verschillende partners, waaronder Vias institute, werken mee aan Vebimobe. Het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) coördineert het project. Meer informatie over Vebimobe vindt u op de projectwebsite.