Voortdurend duiken er nieuwe mogelijkheden en technologieën op als antwoord op maatschappelijke uitdagingen. Vias institute volgt deze innovaties op de voet en onderzoekt hoe ze kunnen bijdragen aan een nog betere verkeersveiligheid, mobiliteit en maatschappelijke veiligheid.

Vanuit hun expertise en ervaring focusten multidisciplinaire teams binnen het Kenniscentrum zich in de voorbije jaren onder meer op het testen van gevaarherkenning bij zelfrijdende voertuigen, het exploiteren en modelleren van real-time verkeersdata, het beïnvloeden van rijgedrag via black box-technologie en het inzetten van drones en 3D-lasers bij ongevallen.

Vias institute wil echter niet enkel relevante kennis ontwikkelen, delen en toepassen, maar wil tegelijk ook het maatschappelijk draagvlak voor innovatie vergroten. Op die manier willen wij verandering en verbetering van gedrag stimuleren en onze omgeving veiliger maken.