Eind 2015 besloot Vias institute om rijsimulaties te ontwerpen in een 3D-realiteit. Hierbij maakt men gebruik van een specifieke bril die de gebruiker onderdompelt in een interactief universum waarbij hij een voertuig bestuurt gedurende een traject waarbij  allerlei evenementen zich voordoen: overstekende voetgangers, noodstop van andere voertuigen,… De bestuurder zelf beschikt in deze simulatie over een 360° visie, een realistischer en meer volledig beeld dan in een ondertussen klassiek geworden simulator die met één of meerdere 2-dimensionale schermen werkt.

Naast de bril omvat de simulator eveneens een stuur en pedalen zodat de bestuurder kan reageren zoals in een echte verkeerssituatie. Tijdens de simulatie kan men verschillende parameters aanpassen, zoals dag/nacht, allerlei weercondities, verkeersdrukte, … Tevens kunnen verschillende evenementen worden toegevoegd of weggelaten.

Het doel van deze simulatie is weggebruikers sensibiliseren voor het belang van anticiperen en het op tijd onderkennen van risicosituaties en het op een gepaste manier reageren. Het is geenszins de bedoeling om de technische rijvaardigheid aan te leren, maar eerder bestuurders meer vertrouwd te maken met de mogelijke meer onverwachte gebeurtenissen. Vooral kijken en interpreteren staan hier als vaardigheden vooraan waardoor mogelijke ongevallen kunnen voorkomen worden. Tevens wordt ook aandacht besteed aan het respecteren van de snelheidslimieten, afstand houden en het aandachtig blijven bij de verkeerssituatie en tenslotte ook, in meer algemene termen, het tonen van respect voor alle andere weggebruikers.

Deze unieke methodologie werd speciaal ontwikkeld in samenwerking met het Vias institute en werd voor de eerste maal getoond op het Autosalon 2016 te Brussel. Ondertussen kan het ter beschikking worden gesteld van organisaties en bedrijven via onze dienst ‘Consulting’.

Hiermee is het voor Vias institute niet gedaan. Voldoende bewust van het potentieel van deze technologie, werkt Vias institutee reeds aan een verdere uitbreiding van de toepassingen van deze simulatietechniek. Zij kan tevens ingezet worden voor gedragsonderzoek, opleiding van beginnende bestuurders, sensibilisering van uiteenlopende aspecten van verkeersveiligheid… De toepassingen en voordelen van deze technologie zijn veelbelovend!