Vermoeidheid wordt algemeen erkend als een niet te verwaarlozen oorzaak van ongevallen. Ook al is het niet altijd mogelijk om vermoeidheid als ‘de’ oorzaak van een specifiek ongeval aan te wijzen, tonen verschillende internationale studies aan dat bij ongeveer 20% van de ernstige ongevallen vermoeidheid een rol speelde. Dit aandeel komt dicht in de buurt van het aantal dat alcohol (25%) heeft in letselongevallen. Tevens toont een studie van Vias institute aan dat tijdens 4.8% van de individuele verplaatsingen in België de automobilist tekens van slaperigheid vertoont. Wetende dat de meeste mensen hun staat van vermoeidheid onderschatten, zal dit cijfers in de realiteit veel hoger liggen.

Op de markt zijn er verschillende detectiesysteem voor vermoeidheid en slaperigheid beschikbaar, maar hun werking is zeer verschillend en vaak is er onvoldoende evidentie betreffende hun validiteit. Ook is het niet altijd duidelijk of ze op een betrouwbare en consistente manier signalen van vermoeidheid detecteren. Hiervoor is verder onderzoek noodzakelijk.

Vias institute neemt een aantal van deze systemen onder de loep om hierover uitsluitsel te geven.