Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute is het aantal doden ter plaatse op onze wegen gevoelig gedaald in de eerste 9 maanden van dit jaar vergeleken met dezelfde periode in 2016: -11%. Nooit eerder vielen er minder verkeersdoden. Het aantal letselongevallen vertoont ook een daling: -6%. Het Brussels Gewest kent een lichte stijging van het aantal verkeersdoden (+3 doden). In de provincie Antwerpen is er een forse stijging (+20 doden).

Alle indicatoren dalen op nationaal niveau

Het aantal doden ter plaatse is sterk gedaald op onze wegen in de eerste 9 maanden van dit jaar: -11% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (ofwel 363 doden ter plaatse in plaats van 407). Nooit eerder vielen er minder verkeersdoden.

Ook het aantal gewonden daalt (van 38.165 naar 35.735, ofwel -6%), net zoals het aantal letselongevallen (van 29.681 naar 27.966, ofwel -6%). Al deze indicatoren zitten op het laagste niveau sinds de start van de verkeersveiligheidsbarometer in 2004.

 

 

2016

 

2017

Evolutie 2016-2017

 #

Evolutie 2016-2017

%

letselongevallen

29.681

27.966

- 1715

- 5,8%

aantal slachtoffers

38.572

36.098

- 2474

- 6,4%

doden ter plaatse

407

363

- 44

- 10,8%

gewonden

38.165

35.735

- 2430

- 6,4%

Nooit eerder minder verkeersdoden in Vlaanderen

Lichte stijging aantal verkeersdoden in Brussel

Het aantal doden is forser gedaald op de Vlaamse wegen (van 202 naar 168 doden, ofwel -17%) dan in Wallonië (van 198 naar 185, ofwel -7%). Vlaanderen laat een laagterecord optekenen, terwijl er in Wallonië in 2014 betere resultaten werden opgetekend. In Brussel is het aantal doden wel gestegen van 7 naar 10. Het aantal letselongevallen en gewonden daalt wel in de 3 gewesten.

 

 

2016

 

2017

Evolutie

2016-2017

#

Evolutie

2016-2017

%

Vlaams Gewest

letselongevallen

18.533

17.158

-1375

-7,4%

doden

202

168

-34

16,8%

gewonden

23.633

21.836

-1797

-7,6%

Waals Gewest

letselongevallen

8.321

8.054

-267

-3,2%

doden

198

185

-13

-6,6%

gewonden

11.199

10.600

-599

-5,3%

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

letselongevallen

2.827

2.754

-73

-2,6%

doden

7

10

+3

/

gewonden

3.333

3.299

-34

-1,0%

Forse stijging van het aantal doden in Antwerpen

In Vlaanderen noteren we in elke provincie een daling van het aantal letselongevallen. De daling is het sterkst in Limburg (-14,5%). Het aantal doden daalt bijna overal, in West-Vlaanderen (-19 doden) en Oost-Vlaanderen (-18) is de daling het grootst. Er is enkel een forse stijging van het aantal verkeersdoden in de provincie Antwerpen. Daar vielen er 20 doden meer. Het is al van 2011 geleden dat het er nog zoveel waren. De stijging is vooral opvallend bij de voetgangers (van 2 naar 11 doden ter plaatse) en bij de motorrijders (van 1 naar 9 doden). 

Tendensen volgens type weggebruiker

Veel minder ongevallen met bromfietsen

Het aantal letselongevallen vermindert voor alle types weggebruikers, behalve voor de ongevallen met vrachtwagens. (+1%). De grootste daling zien we bij de bromfietsen (-14%).

Bromfietsen ongevallen wel ernstiger

Hoewel het aantal letselongevallen met een bromfiets nog nooit zo laag was, is het aantal doden in deze ongevallen wel gestegen van 7 naar 16. Ze zijn dus ernstiger geworden. Het aantal doden onder de voetgangers is licht gestegen (van 44 naar 47 doden). Daarentegen is het aantal ongevallen waarbij een wagen betrokken is het sterkst gedaald (van 209 naar 175 doden). 

Geen daling aantal letselongevallen tijdens de weeknachten

Alleen tijdens de weeknachten is er geen daling genoteerd van het aantal letselongevallen, maar stagneren de cijfers. Wat het aantal doden betreft, is de daling het grootst tijdens het weekend (-31 doden). In de week vielen er 13 doden minder.

Nooit minder jongeren gestorven in een ongeval.

Het aantal ongevallen waarbij een jonge bestuurder betrokken is (tussen 18-24 jaar), is met 9% gedaald en het aantal doden in deze ongevallen daalde met 12%. Dat zijn de beste resultaten ooit. De afgelopen 10 jaar is het aantal jongeren dat in het verkeer omkwam zelfs met meer dan 50% gedaald! Dat is de meest gunstige tendens van de barometer.

Conclusie

Deze resultaten voor de eerste 9 maanden van het jaar tonen een positieve evolutie van de verkeersveiligheid op onze wegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De evolutie van het aantal ongevallen en gewonden is gunstig. Dat geldt ook voor het aantal doden ter plaatse, de dalende trend volgt de evolutie die we al voor het hele jaar 2016 noteerden. We moeten natuurlijk de resultaten afwachten van de laatste 3 maanden van het jaar vooraleer definitieve conclusies te trekken, maar de doelstelling om tegen 2020 naar 420 verkeersdoden te gaan lijkt niet meer onrealistisch.

Minister van Mobiliteit Bellot:’Deze resultaten zijn zeker bemoedigend, maar we mogen toch niet op onze lauweren rusten. We hebben ten opzichte van onze buurlanden toch nog een zekere achterstand in te halen. Er moeten nog veel inspanningen geleverd worden om de doelstelling van maximaal 420 verkeersdoden tegen 2020 te halen. De strijd tegen recidivisme en rijden onder invloed van alcohol zijn enkele van onze prioriteiten om dat doel te halen.’

De volledige barometer kan u terugvinden via http://www.vias.be/nl/onderzoek/verkeersveiligheidsbarometer/