Vanaf 31 mei worden verschillende wijzigingen aan de wegcode van kracht die er voor moeten zorgen dat kwetsbare weggebruikers beter beschermd worden.

Het gaat over deze wijzigingen:

- drie- en vierwielers met een breedte van maximum 1 meter worden gelijkgesteld met fietsen

- de door de constructie bepaalde maximumsnelheid van voor gemotoriseerde voortbewegingstoestellen wordt 25 km/u

- jonge fietsers van minder dan 10 jaar (in plaats van 9 jaar) mogen de trottoirs en de verhoogde bermen gebruiken; de grootte van de fiets is niet langer een criterium.

- buiten de bebouwde kom moeten de bestuurders van auto’s of motorfietsen een zijdelingse afstand laten van ten minste 1 meter en een half tussen hen en fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.

- de integrale groenfase voor fietsers, de fietser-voetganger lens en het verkeerslicht dat het rechtsaf slaan  bij rood toelaat

- de mogelijkheid om met twee naast elkaar rijden wordt uitgebreid naar bestuurders van speed pedelecs.

- het luchthavengebied (een zone in de onmiddellijke nabijheid van een luchthaven aangeduid door de nieuwe verkeersborden F119 et F120 waarin afwijkingen op de wegcode kunnen gelden);

- buiten de bebouwde kom moeten de bestuurders een zijdelingse afstand van 1 meter en een half laten tussen hen en de voetgangers .

- de integrale groenfase voor voetgangers

- de afstand waarbinnen het verplicht is de oversteekplaats voor voetgangers te gebruiken wordt teruggebracht naar 20 m in plaats van 30 m (inwerkingtreding op 31 mei).

De referenties van de parlementaire documenten zijn de volgende:

Doc  n° 54 – 2444/ http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2444/54K2444007.pdf

Doc n° 54 – 2833/ http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2833/54K2833006.pdf

Doc n° 54 – 3470/ http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3470/54K3470005.pdf