Op woensdag 13 september 2017 ondertekenen Vias institute en de Nederlandse Stichting ‘Dutch Institute for Technology, Safety & Security’ een samenwerkingsovereenkomst om een duurzame kennisuitwisseling inzake veiligheid te verzekeren. De ondertekening gebeurt symbolisch op dezelfde dag waarop het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) bekend maakt zijn kennis en expertise op het vlak van verkeersveiligheid niet enkel uit te breiden naar mobiliteit, maar ook naar maatschappelijke veiligheid. Een ambitie die tot uitdrukking komt met een nieuwe naam: het BIVV gaat voortaan als Vias institute door het leven.

De maatschappelijke uitdagingen op het vlak van veiligheid zijn groot, maar de kennis is vandaag erg versnipperd tussen verschillende overheden, onderzoeksinstellingen en private partners. Het nieuwe Vias institute wil die veelheid aan informatie bundelen en als expertisecentrum ten dienste stellen voor een veiligere samenleving. Naast eigen onderzoek en sensibiliseringscampagnes zullen ook intensieve samenwerkingsverbanden hiertoe bijdragen. Dit nieuwe Belgisch-Nederlandse netwerk vormt daar meteen een eerste voorbeeld van.

Voortaan bundelen twee toonaangevende onderzoeksinstellingen uit België en Nederland hun krachten om innovatieve oplossingen aan te reiken voor de veiligheidsvraagstukken waarmee beide landen worden geconfronteerd.

- Arne Dormaels, Research manager Security and Innovation

“DITSS is net zoals Vias institute een non-profit instituut met een initiërende rol in technologische en sociale innovaties in veiligheid. Deze grensoverschrijdende samenwerking biedt extra kansen om succesvolle innovaties te realiseren en van elkaars kennis en kwaliteiten te leren. Ik ben ervan overtuigd dat dit zal resulteren in een veiligere samenleving.

- Jan Otten, Strategic Advisor DITTS