“Veiligheid was altijd een topprioriteit van deze regering. Die focus is nog sterker geworden door de aanslagen en de terreurdreiging de jongste jaren. Sindsdien hebben we enorm in veiligheid geïnvesteerd, onder meer op het vlak van technologie. Onze politiediensten zijn een recordaantal mensen aan het aanwerven en opleiden. Maar veiligheidsbeleid gaat over meer dan middelen. Het gaat ook over ‘cultuur’. We hebben een volwassen veiligheidscultuur nodig. Geen steekvlampolitiek, maar een op onderzoek en rationele analyse gebaseerd veiligheidsbeleid, met zin voor evenwicht.

Niemand wil een politiestaat, maar tegelijk moeten we werken aan de uitwisseling van informatie en het opsporen van signalen van bijvoorbeeld gewelddadig extremisme. En dat in een samenleving van ‘big data’. Dat vraagt een alerte en volwassen houding van overheid, privéspelers én burgers. Ik ben daarom blij met de verbreding van Vias institute. Het instituut heeft, onder meer met de BOB-campagne, bewezen dat het de polsslag van de samenleving voelt én weet te bespelen. Ook op andere veiligheidsdomeinen is de expertise van Vias institute welkom.

Ik hoop dat het Kenniscentrum in de strijd tegen criminaliteit, en zelfs tegen gewelddadige radicalisering, dezelfde verbindende en sensibiliserende rol zal kunnen opnemen. Er is nood aan een plek waar kennis op een objectieve manier vergaard wordt, een plek waar veiligheid menselijk geanalyseerd wordt. Want dat is waar we naartoe moeten: een samenleving waarin een volwassen veiligheids- cultuur de normaalste zaak van de wereld is.”

Minister van Veiligheid: Jan Jambon