Bijna 7 op de 10 Belgische bestuurders jonger dan 35 jaar zijn voorstander van nultolerantie inzake alcohol voor beginnende bestuurders. Jonge bestuurders beschouwen deze maatregel dus niet als stigmatiserend. Het draagvlak is zelfs groter dan voor nultolerantie voor iedereen. Nultolerantie voor beginnende bestuurders is één van de 10 maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren die Vias institute vandaag publiceert in een memorandum  in aanloop naar de verkiezingen. Vias pleit daarnaast ook voor de helmplicht voor jonge fietsers en een verbod op radarverklikkers.

Ons land formuleerde in 2010 de doelstelling om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers te halveren op 10 jaar tijd. Het streefdoel was om maximaal 420 verkeersdoden te hebben op jaarbasis in België tegen 2020. Ondanks een positieve evolutie van het aantal verkeersdoden (615 in 2017, ofwel een daling met 32%) halen we dit streefcijfer niet. Om betere resultaten te behalen en meer levens te redden, stelt Vias institute in een memorandum 10 concrete oplossingen voor om de verkeersveiligheid te verbeteren. In een enquête peilden we alvast naar het draagvlak van verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen.

7 op de 10 jonge bestuurders zelf voorstander van nultolerantie inzake alcohol

Bij die maatregelen hoort vanzelfsprekend ook nultolerantie voor alcohol voor beginnende bestuurders.

17 Europese landen hebben trouwens al een wetgeving die bepaalt dat beginnende bestuurders geen alcohol mogen drinken achter het stuur. In ons land wordt er al jaren over gesproken, maar de tegenstanders van deze maatregel zeggen dat die regel stigmatiserend is voor de jongeren. Nochtans toont een grote enquête het tegendeel aan. Jongeren zijn zelf vragende partij, zo blijkt uit een grote enquête van Vias institute.

7 op de 10 Belgische bestuurders (69%) jonger dan 35 jaar zijn voorstander van het invoeren van een nultolerantie voor alcohol voor bestuurders in de eerste twee jaar na het behalen van het rijbewijs. Dit toont aan dat jonge, onervaren bestuurders zelf deze maatregel niet als stigmatiserend beschouwen. Ze zijn dus wel degelijk bewust zijn van het verhoogde risico dat alcohol op hun rijgedrag kan hebben.

In de gehele Belgische bevolking is zelf 80% voorstander om deze maatregel in te voeren. Het draagvlak bij de jonge bestuurders is zelf groter dan voor nultolerantie voor alle bestuurders (58%).

8 op de 10 Belgen wil verplichting fietshelm voor kinderen

Vias institute is al langer vragende partij om de fietshelm voor kinderen verplicht te maken. 82% van de Belgen is ook voorstander om de helm voor kinderen te verplichten. Het is de maatregel waarvoor het draagvlak het grootst is. De meeste ongevallen met fietsers zijn eenzijdige ongevallen, waarbij een fietser valt zonder dat er een gemotoriseerd voertuig bij betrokken is. Bij 1 op 3 zware ongevallen loopt de fietser daarbij een letsel aan het hoofd of hersenen op. Bij kinderen tussen 0 en 14 jaar is dat zelfs in 1 op de 2 gevallen.

Daarnaast moet er uiteraard ook verder geïnvesteerd worden in een voldoende veilige fietsinfrastructuur, met zoveel mogelijk afgescheiden fietspaden.

Meningen over verbod op radarverklikkers die mobiele controles aankondigen zijn verdeeld

Vias institute verdedigt ook het idee om radarverklikkers te verbieden. Het ‘verklikken’ van mobiele flitslocaties schaadt de verkeersveiligheid, want het geeft sommige bestuurders het gevoel dat ze onaantastbaar zijn. Mensen die radarverklikkers gebruiken krijgen meer boetes voor overdreven snelheid dan andere bestuurders, wat aantoont dat het systeem niet feilloos is. Daarnaast worden die mobiele controles ook vaak gebruikt om te controleren op andere zaken dan louter verkeersveiligheid. Een controle ‘verklikken’ kan dus ook de algemene veiligheid schaden. De Belgen zijn echt verdeeld over het nut van deze maatregel. 3 op de 10 Belgen (30%) zjjn voorstander van een verbod op systemen die mobiele controles aankondigen, 4 op de 10 is tegen (42%) en een grote groep (28%) heeft hierover geen mening.

Dit zijn de 10 concrete oplossingen voor meer verkeersveiligheid volgens Vias institute

 1. Nultolerantie voor rijden onder invloed voor beginnende bestuurders en motorrijders.
 2. Helmplicht voor fietsende kinderen tot 14 jaar.
 3. Efficiëntere snelheidscontroles.
 4. Veiliger weginfrastructuur.
 5. Verbieden van radarverklikkers die mobiele controles aanduiden.
 6. Snellere en meer gepaste bestraffing van verkeersovertreders.
 7. Verder veralgemenen van zone 30 in stads-en dorpscentra.
 8. Geïntegreerde aanpak van de zorg voor verkeersslachtoffers.
 9. Speekselanalyse inzetten om bestuurders te controleren op drugs.
 10. Faciliteren van voertuigautomatisering.

Uitdagingen voor de mobiliteit

In het memorandum wijst Vias institute ook op 10 uitdagingen voor de mobiliteit.

Ons totale verkeersvolume neemt elk jaar toe met ongeveer 1% en de ochtend- en avondfiles worden elk jaar langer. Antwerpen en Brussel zijn wereldtop als het gaat over tijdverlies in de file. Een globale aanpak van structurele files en de verzadiging van ons weggennet in ons land is nodig. Voldoende waardige alternatieven voor de wagen zijn daarbij essentieel. Kwalitatief openbaar vervoer en nieuwe vormen van stedelijke mobiliteit zijn belangrijke elementen. Maar de files zijn lang niet de enige mobiliteitsuitdaging.

Vias institute vraagt daarnaast ook aandacht voor onder andere de leefbaarheid van dorpen en steden en de mobiliteit voor ouderen en mensen met een beperking. Op die manier kan iedereen zich in de toekomst vlot, veilig en comfortabel verplaatsen.

Karin Genoe, CEO Vias institute: ‘We willen met Vias institute niet langs de zijlijn staan en enkel vaststellen wat er misloopt in ons verkeer. Het is ook onze missie om concrete voorstellen te doen om de mobiliteit en de verkeersveiligheid te verbeteren. Die voorstellen invoeren zorgt niet alleen voor een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers, maar moet ook leiden tot een duurzame gedrags- en mentaliteitswijziging. Dat blijft onontbeerlijk als we ons in de toekomst met zijn allen veilig, comfortabel en vlot willen verplaatsen.’

 Lees het volledige memorandum op: https://www.vias.be/nl/onderzoek/onze-publicaties/memorandum-2019/

Close

   Vias institute wil op haar website cookies gebruiken om uw surfervaring te verbeteren (functionele cookies) en te analyseren (analytische cookies). Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”. Wij gebruiken ook cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren en die u dus niet kan weigeren. U kan meer informatie terugvinden over onze cookies in ons privacybeleid.

     U kan meer informatie terugvinden over onze cookies in ons privacybeleid.

     Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken en kunnen niet worden uitgeschakeld.
     Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
     Deze cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers of de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina.
     Deze cookies kunnen door adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op deze website of op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.