Andere weggebruikers beledigen achter het stuur, hevig claxonneren, bewust bumperkleven of zelfs uit de auto stappen om het ‘uit te klaren’. Al deze gedragingen komen steeds vaker voor in ons land, zelfs meer dan in andere Europese landen.

Een ander verontrustend fenomeen is dat 1 op de 10 Belgen al een ongeval of bijna-ongeval had door zijn gsm achter het stuur te gebruiken. Deze resultaten komen uit een nieuwe enquête in 11 Europese landen uitgevoerd door la Fondation Vinci Autoroutes. Vias institute verspreidt de resultaten hiervan in België.

La Fondation Vinci Autoroutes heeft in 11 Europese landen een representatief staal van de bevolking bevraagd over risicogedrag achter het stuur. Dit zijn de voornaamste resultaten voor België.

Verkeer wordt steeds agressiever

63% van de Belgen gebruikt hevig zijn claxon om zijn ongenoegen kenbaar te maken (tegenover 53% in 2017). Enkel de Spanjaarden (66%) doen dit nog vaker dan wij.

Bijna 6 op de 10 Belgische bestuurders (59%) vloekt tegen een andere bestuurder (tegenover 52% in 2017). Enkele de Grieken en de Italianen doen het slechter als wij. Het is in ons land dat dit gedrag het hardst gestegen is.

Nog erger: steeds vaker stappen mensen uit de wagen om verhaal te halen tegen een andere bestuurder. In ons land stapt 15% uit de auto ‘om het uit te klaren’ (tegenover 10% in 2017). In Nederland (10%) en Groot-Brittannië (10%) ligt dat aantal het laagst. In Polen (36%) komt dit agressief gedrag het vaakst voor.

Eén derde van de Belgische bestuurders (31%) zegt wel eens bewust te bumperkleven (ten opzichte van 26% in 2017) bij een bestuurder die hen enerveert. In Griekenland doet zelfs 1 op 2 bestuurders dat (51%).Voor alle soorten onaangepast gedrag zien we op Europees vlak dat het de laatste 2 jaar in bijna alle landen toegenomen is. Dat is in ons land niet anders.

1 op 3 leest mails of sms achter het stuur.

De helft (50%) van de Belgische bestuurders geeft aan te telefoneren met een handenvrij systeem waarbij de gsm verbonden is via Bluetooth. 2 jaar geleden was dat nog maar 42%. Hoewel handenvrij bellen toegelaten is, kan ook een handenvrij telefoontje de bestuurder afleiden. 

Ondanks alle sensibiliseringscampagnes zegt 21% van de Belgische bestuurders wel eens te bellen met de gsm in de hand. Dat is natuurlijk wel verboden door de wegcode. Het is een lichte daling ten opzichte van 2 jaar geleden. Toch is er nog een groot verschil met Nederland (15%) en Groot-Brittanië (11%), waar dit gedrag het minst voorkomt van alle bevraagde landen.

Als het gaat over een SMS of mails lezen en/of sturen achter het stuur doen we het niet goed. Bijna 1 op 3 (31%) van de Belgen geeft aan dit gedrag te stellen. Na Polen (33%) doen we het daarmee op Europees vlak het slechtst. Europees ligt het gemiddelde op 24%.

Nochtans zegt 96% van de Belgische bestuurders dat ze dit gedrag als gevaarlijk beschouwen.

1 op de 10 heeft ongeval of bijna-ongeval door gsm

11% van de Belgen geeft toe een ongeval of bijna-ongeval gehad te hebben waarvan de gsm de oorzaak was. Dat is een grote stijging ten opzichte van 2018, toen gaf slechts 6% van de Belgische bestuurders dit aan. Onze buurlanden Frankrijk (9%), Nederland (8%) en Duitsland (9%) doen het iets beter dan ons land.

1 op de 2 stelt zijn GPS al rijdend in

We laten ons niet alleen afleiden door de gsm in de wagen. 49% van de Belgische bestuurders stelt zijn navigatiesysteem al rijdend in. We doen het daarin slechter dan het Europees gemiddelde (43%). Je kan nochtans perfect op voorhand je gewenste locatie ingeven. Dat is het veiligste, want je navigatiesysteem al rijdend instellen zorgt ervoor dat je aandacht verslapt voor wat er op de weg gebeurt.

7 op de 10 vergeet te vertragen bij wegenwerken

Bijna 7 op de 10 (69%) van de Belgische bestuurders ‘vergeet’ te vertragen aan wegenwerken ondanks het risico dat dit kan meebrengen voor de wegenwerkers. Dat is een stijging ten opzichte van 2017 (+4%) en daarmee is ons het land de slechtste leerling van alle landen. Het blijft dus belangrijk om de snelheid ter hoogte van de wegenwerken goed te handhaven.

Belgen hebben toch goede reputatie in Europa

Belgen zijn best wel streng voor zichzelf: 21% van de Belgen kleeft zichzelf één of meerdere negatieve adjectieven op. Dat is het hoogste percentage van alle bevraagde landen.

Ondanks deze zelfinschatting hebben de Belgische bestuurders een goede reputatie in de ogen van de andere Europese bestuurders. 45% van de andere bestuurders wijst hen op zijn minst 1 positief adjectief toe. Zo vindt 18% van de Europeanen de Belgische bestuurders hoffelijk, en 17% vindt ze kalm. 

Karin Genoe, CEO Vias institute: ‘Ons verkeer wordt steeds drukker. Dat uit zich meer en meer in agressief en onaangepast rijgedrag zoals bumperkleven en verbale agressie. Bron van vele (bijna) ongevallen is onoplettenheid. Dit wordt vaak veroorzaakt door het gebruik van de gsm achter het stuur, maar ook door andere handelingen zoals het instellen van de GPS tijdens het rijden. Deze twee fenomenen komen steeds vaker voor en verdienen onze aandacht. We moeten de bestuurders blijven sensibiliseren over de gevaren die door dit gedrag kunnen ontstaan.