Dit systeem zou de ernst van de verwondingen in 15% van de gevallen kunnen verminderen

Op 31 maart wordt op alle nieuwe Europese wagens eCall verplicht. Dat is een systeem dat bij een ongeval automatisch de hulpdiensten belt en daarnaast de exacte locatie van het ongeval meldt, waardoor er een tijdswinst van 40 tot 50 % geboekt wordt  in sommige gevallen. Op termijn zullen 150.000 bijkomende oproepen gedaan worden in ons land. Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen in het verkeersreglement die van kracht worden op 1 april. Zo is er niet langer een inhaalverbod bij neerslag, voor autobussen en autocars. De maximumsnelheid voor autocars op autosnelwegen wordt ook opgetrokken van 90 km/u naar 100 km/u.

eCall verplicht in alle nieuwe wagens vanaf  31 maart

Op 31 maart wordt eCall verplicht op alle nieuwe modellen die in Europa verkocht worden. Het is een systeem waarmee je onmiddellijk de hulpdiensten kan verwittigen. Dat kan manueel, waarbij de bestuurder op een knopje drukt. Hij komt dan verbaal in contact met de operator van de noodcentrale zodat hij details kan geven over het ongeval. Het systeem kan ook automatisch werken. De sensoren in het voertuigen detecteren dan het ongeval, onder andere aan de hand van één van de airbags die opengaat. Het systeem zendt dan rechtstreeks een bericht uit naar de noodcentrale via het alarmnummer 112. Dat kan zeer nuttig zijn als de inzittenden van het voertuig bewusteloos zijn. De operator ontvangt een minimum aan gegevens rechtstreeks van het systeem:  zoals  de lokalisering van het ongeval en het  type voertuig (via het voertuigidentificatienummer). Hij weet tevens of het eCall-systeem automatisch dan wel manueel werd geactiveerd. Op basis van deze gegevens kan de operator van de noodcentrale de gepaste middelen inzetten.

De invoering van het eCallsysteem is het eerste veiligheidssysteem waarbij wagens rechtstreeks met een externe partij communiceren. Al de andere veiligheidssystemen communiceren enkel tussen de wagen en de gebruiker rechtstreeks. Een privaat eCallsysteem wordt als optie aangeboden door sommige autoconstructeurs, die eveneens het beheer van de oproepen verzekeren via hun call-center.

2500 levens gered in Europa?

Volgens de Europese Commissie kan eCall tot 2500 levens per jaar redden in de EU en de ernst van de verwondingen in 15 % van de gevallen aanzienlijk verminderen. De hulpdiensten zouden immers veel sneller op de plaats van het ongeval aankomen, waardoor er een tijdswinst van 40 % in de steden en van 50 % op het platteland geboekt wordt. Door sneller op de bestemming aan te komen en de gepaste hulp te bieden, kunnen ook de gevolgen voor de andere weggebruikers beperkt worden. Maar het is waarschijnlijk dat in ons land de effecten van eCall op de verkeersveiligheid beperkter zullen zijn dan in pakweg Finland of Letland waar er meer geïsoleerde zones zijn. Vias institute is wel overtuigd van de voordelen van eCall. Het is sowieso een maatregel die in een globale Europese context bekeken moet worden.

Niet gegronde oproepen?

Gezien het gemak waarmee passagiers van een voertuig met de 112-centrale in verbinding kunnen gesteld worden, kan een aanzienlijke toename van het aantal oproepen voor éénzelfde ongeval verwacht worden.

Bovendien zullen een aantal ongewenste oproepen door foutief gebruik(vb bij panne) of kwaad opzet gebeuren. Ook zullen oproepen automatisch doorgeschakeld worden als de airbag van het voertuig opengaat terwijl er niemand gewond is. We schatten dat de invoering van het systeem op termijn 150.000 bijkomende oproepen zal veroorzaken in ons land, waarvan de meeste niet gegrond zullen zijn. In het begin zal het zo een vaart niet lopen, omdat het een aantal jaren duurt voor het wagenpark vernieuwd is.

Kost van het systeem: 4,5 miljard euro

Volgens de Europese Commissie worden de jaarlijkse kosten om het systeem in te voeren op 4,5 miljard euro geschat voor de hele Europese Unie, en dit voor de installatie van het toestel in het voertuig, de modernisering van de noodcentrales en de vernieuwing van de mobiele telefonienetwerken. Maar de schattingen van de Europese Commissie geven een gunstige kostenbatenverhouding aan: een besparing van meer dan 26 miljard euro per jaar op de kosten van ongevallen en files. De invoering van dit systeem zal waarschijnlijk de verkoopprijs van wagens met enkele honderden euro’s doen stijgen.

Leer hoe eCall werkt in dit filmpje: https://youtu.be/5hgvhq-6l8U.

 

Wijzigingen in het verkeersreglement op 1 april

Maximumsnelheid autocars van 90 naar 100 km/u

Vanaf 1 april wordt de maximum toegelaten snelheid voor autocars op autosnelwegen van 90 km/u naar 100 km/u gebracht. Deze regel geldt voor autocars waarvan alle zitplaatsen zijn uitgerust met een veiligheidsgordel  en die een snelheidsbegrenzer hebben tot 100 km/u. Ze moeten bovendien uitgerust zijn met een snelheidsplaat waarop ‘100’ staat.

Door de maximumsnelheid te verhogen kunnen autocars op de autosnelwegen vrachtwagens inhalen. Zo wordt er vermeden dat ze vast komen te zitten in een muur van vrachtwagens op de rechterrijstrook. Er gebeuren bovendien zeer weinig ongevallen met autocars.  In 2016 ging het over 12 ongevallen. Er viel daarbij geen enkele dode. Vias institute is niet gekant tegen deze nieuwe verkeersregel, maar wil wel dat na 2 jaar geëvalueerd wordt of er al dan niet een impact op de verkeersveiligheid is geweest.

Inhaalverbod bij neerslag geldt niet meer voor autobussen en autocars

Het inhaalverbod bij neerslag op autosnelwegen, autowegen en wegen met ten minste 4 rijstroken wordt ook opgeheven voor bestuurders van autobussen en autocars. Zo is het mogelijk dat autocars ook bij neerslag vrachtwagens kunnen inhalen. Voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton blijft het inhaalverbod bij neerslag wel van toepassing.

Landbouwvoertuigen verboden op autosnelwegen

Tractoren en andere landbouwvoertuigen zijn in normale omstandigheden nooit te zien op de autosnelwegen. Omdat door een omzetting in de regelgeving er landbouwvoertuigen waren die ‘wettelijk gezien’  wel een snelheid van 70 km/u  konden bereiken, is nu beslist om uitdrukkelijk in het verkeersreglement op te nemen dat voor hen vanaf 1 april de toegang tot de autosnelweg verboden is.

 

Contactpersoon:

Karin Genoe, Afgevaardigd Bestuurder Vias institute  : 0495/16.54.02.