Al meer dan 10 jaar heeft Vias een verkeersveiligheidsbarometer waarmee tendensen in het aantal verkeersongevallen per vervoerswijzen in kaart worden gebracht. Via de mobiliteitsbarometer gaan we vanaf nu elke 3 maand  opvolgen op welke manier de Belgen zich verplaatst, en hoe hij kijkt naar verschillende (alternatieve) vervoerswijzen.

We maken gebruik van verschillende databronnen: een enquête bij 3000 personen die telkens zeer gedetailleerd hun verplaatsingen moeten doorgeven. Maar daarnaast verwerken we  een hoop beschikbare open data van die we op een bevattelijke manier voorstellen in een makkelijk te gebruiken presentatie. Bedoeling is om op basis van deze barometer het gedrag van de Belg op het vlak van mobiliteit beter in kaart te brengen en te achterhalen wat de pijnpunten zijn om naar andere, duurzame vervoersmodi over te schakelen. U kan de volledige barometer hier in bijlage downloaden. Of online raadplegen op www.mobiliteitsbarometer.be