Sinds enige tijd bouwt Vias institute aan een grote database van mobiliteitsgegevens om zijn  Mobiliteitsobservatorium te versterken.

De gegevens, gepresenteerd in deze eerste Mobiliteitsbarometer, zijn afkomstig uit een aantal van deze database. Het doel van deze Mobiliteitsbarometer is om op een kleine tijdsschaal (om de 3 maanden) een synthese van de mobiliteit in België te geven.

Om dit te doen, importeerde, evalueerde en verwerkte Vias institute verschillende datasets, die gratis beschikbaar zijn via verschillende organisaties (de bekende "Open data"-gegevens). Sommige gegevens zijn ook afkomstig van enquêtes van Vias institute zelf, afgenomen bij een representatief panel in België.

In deze eerste barometer werden 4 thema's geïllustreerd:

  • Verdeling van de vervoermiddelen
  • Stiptheid van het openbaar vervoer
  • Focus op alternatieve vervoermiddelen
  • Nieuws: Klaar om over te schakelen naar de elektrische auto?

De mobiliteitsbarometer zal in de loop van de tijd worden uitgebreid, rekening houdend met nieuwe gegevensbronnen en ook via het bestuderen van trends tussen de verschillende edities (seizoensgebonden variaties, trend op langere termijn, enz.).

Klik hier

om de eerste Mobiliteitsbarometer van Vias institute te ontdekken.