Medewerking van Vias institute in verschillende expertengroepen op nationaal vlak.

Federale Commissie van de Verkeersveiligheid (FCVV)

Vias institute lid is van de FCVV en neemt ook het secretariaat ervan waar. De Federale commissie oefent een adviserende rol uit ten aanzien van het Interministerieel Comité voor de Verkeersveiligheid in de te nemen maatregelen en het uit te voeren beleid inzake verkeersveiligheid (Koniklijk Besluit van 26 juni 2002).

Vlaams Forum Verkeersveiligheid (Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid)

Vlaanderen kent een zeer uitgebreid werkveld van actoren op het vlak van verkeersveiligheid. Die actoren worden sinds 2000 verenigd in het Vlaams Forum Verkeersveiligheid (VFV): overheid, politiediensten, belangenorganisaties, beroepsverenigingen, onderwijsveld, de onderzoekswereld en de sociale partners.

Het Vlaams Forum Verkeersveiligheid is sinds 2015 geïntegreerd in het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid. Het Forum oefent binnen het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid zijn dubbele opdracht verder uit: een uniek ontmoetingsplatform tussen overheid, onderzoekswereld en belangengroepen en een toetsteen voor de stuurgroep van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid en de Vlaamse regering.

Belgische Wegenvereniging (BWV)

BWV is een apolitieke vereniging zonder winstoogmerk (vzw), verenigt de verschillende spelers – uit de openbare en private sector – die betrokken zijn bij de aanleg, het beheer en de exploitatie van wegeninfrastructuur in België.

De vereniging wil de spelers een forum bieden waar zij elkaar kunnen ontmoeten en kunnen overleggen om een toekomstvisie voor de wegenbranche die steunt op duurzame ontwikkeling te ontwikkelen en te promoten.

Vlaams Innovatiecentrum voor de Autocar (VICA)

VICA staat voor Vlaams Innovatiecentrum voor de Autocar. Dit project wil zoveel mogelijk autocarbedrijven samen brengen om van nabij kennis te maken met de talrijke opportuniteiten van de e-society. Dat biedt perspectieven om het product “autocar” te revitaliseren. Het wil daarbij het belevingselement gedurende de reis in de autocar versterken door inzet van eigentijdse communicatietechnologie en –diensten in de uitrusting van de voertuigen. Door deze ontwikkeling te stimuleren en een innovatief reisaanbod te creëren, moeten ze zich kunnen onderscheiden van de concurrerende collectieve vervoersmodi en reisaanbieders. Ze reiken daarbij concrete handvaten aan om de innovatie-, marketing- en managementkwaliteiten van de autocarondernemer te versterken en te ondersteunen.

Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV)

De PCV onderzoekt kleinschalige maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Vlaamse gewestwegen die niet onder de methodiek van het Mobiliteitsdecreet vallen. Deze maatregelen moet relatief snel op het terrein geïmplementeerd kunnen worden. De PCV moet elk dossier afgehandeld hebben binnen een tijdsspanne van 2 maanden, te rekenen vanaf het binnenkomen van de aanvraag op de afdeling.

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW)

Het OCW wil een onafhankelijk kenniscentrum zijn, dat aan de spits van de technologie op wegengebied staat. Vias institute neemt deel aan 2 werkgroepen, namelijk geïllustreerd wegbeheerder en het technisch comité 1B.

De Gewestelijke Mobiliteitscommissie

De Gewestelijke Mobiliteitscommissie werd opgericht in 2000. Ze heeft tot doel adviezen en aanbevelingen te bestuderen, evalueren en formuleren m.b.t. de mobiliteit in het algemeen, de inrichting van de openbare ruimte en het openbaar vervoer. Ze werkt op eigen initiatief of op vraag van de regering.

Fietscommissie van de Stad Brussel

Vergelijkbaar met de Gewestelijke Fietscommissie maar dan voor de Stad Brussel. Er worden verschillende projecten rond fietsvoorzieningen voor de stad besproken en geauditeerd.

Motorcommissie van de Stad Brussel

Commissie die gebruikersgroepen samenbrengt met de bedoeling de specifieke behoeften van tweewielers te bespreken en ervoor te zorgen dat er rekening met hen wordt gehouden bij verschillende herinrichtingsprojecten van het openbare wegennet van de stad.

Gewestelijke fietscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voorgezeten door de Fietsmanager van het Brussels Gewest. De GFC brengt alle actoren samen die betrokken zijn bij het Brussels fietsbeleid (gebruikersgroepen, vertegenwoordigers van het kabinet, ...). Naast de opvolging van het gewestelijk fietsbeleid, worden er ook verschillende projecten rond fietsvoorzieningen besproken en geauditeerd om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de veiligheidseisen, maar ook aan de behoeften en de verwachtingen van de gebruikers.

Commissie actieve modi van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Commissie actieve modi, die in 2013 is opgericht, heeft als algemene doelstelling om de projecten voor ruimtelijke ordening die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontwikkeld worden te bespreken met alle actieve weggebruikers, met name de PBM (onder wie personen met een handicap), voetgangers en fietsers, om te komen tot aanbevelingen die in constructief overleg tot stand zijn gekomen. Meestal doet men deze aanbevelingen vóór de afwerking van de projecten, zodat ze nog door de projectverantwoordelijke geïntegreerd kunnen worden (bijvoorbeeld voor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning).

×

   Vias institute wil op haar website cookies gebruiken om uw surfervaring te verbeteren (functionele cookies) en te analyseren (analytische cookies). Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”. Wij gebruiken ook cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren en die u dus niet kan weigeren. U kan meer informatie terugvinden over onze cookies in ons privacybeleid.

     U kan meer informatie terugvinden over onze cookies in ons privacybeleid.

     Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken en kunnen niet worden uitgeschakeld.
     Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
     Deze cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers of de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina.
     Deze cookies kunnen door adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op deze website of op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.