Hoe het effect van alcoholcontroles op de verkeersveiligheid verhogen?

Een analyse van de verdeling van overtredingen voor rijden onder invloed van alcohol en van alcoholgerelateerde verkeersongevallen met het oog op een efficiëntere verdeling van alcoholcontroles
 Handhaving, Beleid & wetgeving
 Brecht Pelssers

Download publicatie