De verkeersveiligheidsbarometer komt tot stand dankzij een snelle overdracht van enkele door de politie verzamelde gegevens (afkomstig van de processen-verbaal van de ongevallen). In afwachting van de jaarlijkse publicatie van de officiële en definitieve cijfers, biedt deze barometer een eerste overzicht van de recentste evolutie van het aantal letselongevallen en slachtoffers op onze Belgische wegen.

De barometer wordt trimestrieel gepubliceerd en geeft een overzicht van het aantal letselongevallen en slachtoffers die zich sinds het begin van het meest recente jaar hebben voorgedaan. Deze publicatie is bijgevolg een onmisbaar instrument om snelle en gerichte bijsturingen van het nationale en regionale verkeersveiligheidsbeleid mogelijk te maken.

Op de eerste pagina’s van dit document wordt een gedetailleerde analyse van de gegevens gemaakt en enkele hypotheses voorgesteld ter verklaring van de waargenomen tendensen. De resultaten van deze analyse worden vooraan, op de eerste pagina van dit document, samengevat. De eigenlijke cijfers komen dan na de analyse, in de vorm van tabellen en grafieken. Deze cijfers worden per gewest geordend, aangezien ook de gegevens met betrekking tot de verschillende weggebruikers (voetganger, fietser, bromfietser, motorfietser, ongeval met lichte vrachtwagen, ongeval met vrachtwagen) op nationaal en op gewestelijk niveau geregistreerd worden.