Alcoholslot

Wat is een alcoholslot?

Een alcoholslot is een klein toestel in je voertuig dat verbonden wordt met de startmotor van je voertuig. Voor je kan starten, moet je in het alcoholslot blazen. Het toestel meet dan de hoeveelheid alcohol in je adem. Als de hoeveelheid alcohol in je adem groter of gelijk is aan 0,2 promille alcohol in je bloed dan zal de motor niet starten. Het alcoholslot registreert hoeveel keer je hebt geblazen, het alcoholgehalte, de data en het uur waarop je blies.

Wie moet met een alcoholslot rijden?

Een rechter kan je verschillende straffen opleggen voor rijden onder invloed. Dat kan gaan van een geldboete, tot een verval van recht tot sturen, tot het opleggen van een alcoholslot. Dit betekent dat je dan enkel mag rijden met voertuigen die zijn uitgerust met een alcoholslot. De rechter kan deze beperking opleggen voor een termijn van 1 tot 5 jaar of zelfs levenslang. Bovendien moet je verplicht een omkaderingsprogramma volgen.

Wat doet Vias institute voor jou?

Het doel van een alcoholslot is te komen tot een verandering van het gedrag op vlak van alcoholgebruik en rijden. Je kan bij ons terecht voor een professioneel begeleidingsprogramma (omschreven in het KB van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma). Het programma start met een opleiding over de voorwaarden die je moet respecteren en het gebruik van het alcoholslottoestel. Daarnaast vinden op regelmatige tijdstippen gesprekken plaats, waarin de gegevens worden besproken die in het toestel bewaard en uitgelezen zijn. Je zal aangesproken worden op de eventuele afwijkingen en overtredingen die je beging. Zes maanden na de start van het programma volg je een vorming in groep. Hier worden de ervaringen met het gebruik van het toestel en het gescheiden houden van rijden en drinken gedeeld, ook na verwijdering van het toestel in de toekomst. Indien het programma goed doorlopen werd, volgt op het einde een afrondingsgesprek. We maken samen de balans op van het programma en bespreken hoe je veilig je voertuig kan besturen als het alcoholslot uit je voertuig is gehaald.