Wat als ik veroordeeld ben tot een alcoholslot?

Je krijgt van het parket een kennisgeving over je veroordeling. Daarna neem je contact met Vias institute.

Dat kan telefonisch of via mail  

Tel.: 02/244.14.36
E-mail: alcoholslot@vias.be

Binnen de 14 kalenderdagen na je eerste contact met Vias institute heeft een begeleider met jou een eerste inleidend gesprek. De praktische zaken rond het verloop van het programma worden grondig met je besproken. Indien je de eerste schijf van minstens 500 euro al betaald hebt, kan je meteen ook de start opleiding volgen.   

Nadien moet je het alcoholslot effectief in je wagen laten inbouwen. Je moet hiervoor contact opnemen met een erkend dienstencentrum. Die lijst vind je terug op de site www.mobilit.fgov.be

Nadat je alcoholslot is ingebouwd, ga je naar de rechtbank om je rijbewijs af te geven. Je krijg dan een attest waarmee je bij de gemeente een aangepast rijbewijs kan aanvragen.

Op dit rijbewijs staat de code 69. Dit wil zeggen dat je enkel mag rijden met een voertuigen met een alcoholslot.