Om te weten of u voldoet aan de wettelijk bepaalde ‘medische minimumnormen’ voor het rijbewijs, kan u het volgende document doornemen. Indien u niet voldoet aan deze normen kan u zich aanmelden bij het CARA of aan uw behandelende arts vragen om een model VII of model VIII in te vullen. 

Om u aan te melden bij het CARA dient u een medische vragenlijst in te vullen. U kan deze hier terugvinden.

Het CARA voert de rijpraktische onderzoeken in het kader van de rijgeschiktheidsevaluatie uit op verschillende locaties. Vul dus zeker het voorkeursformulier in, dat is de laatste pagina van de medische vragenlijst. Op die manier kunnen wij rekening houden met uw voorkeur.

Opgelet : Uw medische problematiek bepaalt de plaats en de daaraan gekoppelde onderzoeken en materialen. Wanneer een medisch of een neuropsychologisch onderzoek nodig geacht wordt, zal u worden uitgenodigd in Brussel.

Documenten voor Artsen

 • U bent arts en u wilt de rijgeschiktheidsbeslissing zelf nemen? 
  Download het attest Model VII en vul het in.
 • U bent oogarts en u wilt de rijgeschiktheidsbeslissing zelf nemen?
  Download het attest model VIII en vul het in.
 • U bent arts en wil een advies geven aan een keurende arts in verband met Diabetes Mellitus?
  Download het evaluatieformulier Diabetes Mellitus groep 2 en vul het in.
 • U bent arts en u hebt vragen omtrent met de rijgeschiktheid en epilepsie?
  De folder van de epilepsie vindt u op deze website.
 • Heeft u vragen in verband met de rijgeschiktheid en medicatie? Download de medicatieclassificatielijst hier

Documenten voor rijscholen

U bent een erkende rijschool en u wilt een CARA-voertuig reserveren? u kan hier de
reserveringsdocumenten en de voorwaarden downloaden.

Voor meer informatie omtrent het CARA kan u onze folder hier downloaden.