Onze website wegcode.be bevat bijna alle reglementen aangaande het wegverkeer. Het betreft steeds de meest recente versies, bijgewerkt met alle wijzigingen die van toepassing zijn. De bedoeling van de website is de reglementen toegankelijk en leesbaar aan te bieden.

De meest recente wijzigingen:

Sinds 20 augustus 2017 zijn de maximumafmetingen van vrachtwagens gewijzigd om het gebruik van aerodynamische voorzieningen en het vervoer van 45-voet-containers te vereenvoudigen. De boetetabel voor wegvervoer werd hierop aangepast. Tenslotte zijn er gedragsregels met betrekking tot deze aerodynamische voorzieningen toegevoegd aan het verkeersreglement.

Sinds 12 augustus 2017 voorziet de koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen in de opschorting en de annulering van een inschrijving. De opschorting geldt tot het voertuig een technische controle met goed gevolg heeft ondergaan; de annulering is definitief. Beide worden elektronisch geregistreerd.