De Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) organiseert, met medewerking van het European Road Safety Charter Team (met Vias Institute als lead partner), de tweede SAVE-uitwisselingsdag.

Met het SAVE-charter Steden & Gemeenten wil OVK de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

De Europese Commissie biedt via het European Road Safety Charter de mogelijkheid het SAVE-charter ook op Europees niveau als een sterk praktijkvoorbeeld voor te stellen en haar hierin een breed netwerk aan te reiken om dit verder uit te rollen.

Tijdens de SAVE-uitwisselingsdag delen verschillende deelnemende gemeenten, partners en leden van OVK en het ERSC hun goede praktijkvoorbeelden om de verkeersveiligheid te verhogen.

We sluiten af met een gezamenlijke lunch waarbij voldoende tijd wordt voorzien om verder van gedachten te wisselen.

Wil je de stand van het SAVE-project en ook het European Road Safety Charter graag beter leren kennen? Dan ben je van harte welkom op deze uitwisselingsdag

      Workshops