Verkeersveiligheidsbarometer

 

 

1e semester 2020
 
 
 
 

Technische preciseringen


De verkeersveiligheidsbarometer wordt trimestrieel gepubliceerd en geeft een overzicht van het aantal verkeersongevallen met letselschade (letselongevallen) die zich sinds het begin van het jaar hebben voorgedaan. Naast het aantal letselongevallen worden ook gegevens met betrekking tot het aantal verkeersslachtoffers (gewonden en doden ter plaatse) gepubliceerd. De cijfers worden vergeleken met de cijfers in de overeenstemmende periodes in eerdere jaren om evoluties van ongevallencijfers in kaart te brengen.

De cijfers zijn afkomstig van de processen-verbaal opgesteld door de federale wegpolitie en de lokale politiezones. De cijfers zijn gebaseerd op de aanvankelijke processen-verbaal, ongeacht of deze definitief zijn of niet. Deze gegevens zijn dus slechts voorlopig; het aantal ongevallen, doden of gewonden kan bijgevolg (licht) variëren in latere barometers. Na 4 tot 6 maanden worden de gegevens wel als stabiel beschouwd. De cijfers die in deze verkeersveiligheidsbarometer gepresenteerd worden, stemmen overeen met de cijfers die verkregen zijn van de Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL op 26/08/2020.

Net zoals de officiële en definitieve cijfers, zijn de voorlopige cijfers van deze barometer onvolledig omdat er een onderregistratie van verkeersongevallen is. Sommige letselongevallen en slachtoffers worden niet in de statistieken opgenomen, omdat de politiediensten niet opgeroepen werden en de ongevallen dus niet hebben kunnen vaststellen. Het betreft vooral ongevallen met lichtgewonden, met fietsers en met voetgangers. Dit is geen typisch Belgisch fenomeen; alle landen die ongevallenstatistieken opmaken worden hiermee geconfronteerd.

Op de laatste bladzijde van deze barometer wordt de gebruikte methodologie voor de realisatie van de verkeersveiligheidsbarometer beschreven.

De cijfers die in deze verkeersveiligheidsbarometer gepresenteerd worden kunnen licht afwijken van de cijfers uit vorige publicaties. Dit komt omdat we enkele ongevallen gedetecteerd hebben die niet op de openbare weg waren voorgevallen. Deze ongevallen werden uit de cijfers verwijderd.

 

Gebruikte terminologie

Letselongeval : Verkeersongeval op de openbare weg met ten minste één voertuig, dat lichamelijke schade veroorzaakt voor minstens één van de betrokkenen (minstens één dode of gewonde).

Dode ter plaatse : Elke persoon die betrokken raakt in een verkeersongeval en die ter plaatse of voor de ziekenhuisopname overlijdt.

Gewonde : Elke persoon die in een verkeersongeval gewond raakt (met of zonder ziekenhuisopname), maar hierbij niet om het leven komt.

Slachtoffer : Elke persoon die bij een verkeersongeval overlijdt of gewond raakt.

Periode van de week : Dag: periode van 6.00u tot 21.59u; Nacht: periode van 22.00u tot 5.59u de volgende dag; Week: periode van maandag 06.00u tot vrijdag 21.59u; Weekend: periode van vrijdag 22.00u tot maandag 5.59u.

Jonge autobestuurder : Autobestuurder van 18 tot en met 24 jaar.

Voetganger : Weggebruiker die te voet gaat, een (brom)fiets voortduwt of een rolstoelgebruiker is.

Bromfiets : Bromfiets type A of type B of met drie of vier wielen.

Motorfiets : Elk tweewielig motorvoertuig met of zonder sidecar, dat een cilinderinhoud van meer dan 50 cm2 heeft, en/of dat sneller kan rijden dan 45 km/u.

Lichte vrachtwagen : Een motorvoertuig bestemd voor het vervoer van goederen met een toegestane maximale massa van 3.500 kilo.

Vrachtwagen : Een motorvoertuig bestemd voor het vervoer van goederen met een toegestane maximale massa van meer dan 3.500 kilo; of een trekker met of zonder oplegger.

 

België

F1. Algemene evoluties

Figuur 1. Evolutie van het aantal geregistreerde doden en het aantal geregistreerde letselongevallen, tussen het 1e semester van 2019 en het 1e semester van 2020, volgens het Gewest, België

Doden ter plaatse

 


Letselongevallen

 

 

Gegevensbron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL – Infografie: Vias institute

 

 

F2. Kerncijfers

Tabel 1: Evolutie van het aantal geregistreerde letselongevallen en het aantal slachtoffers tijdens het 1e semester, België

Evolutie 2019-2020
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 # %
Letselongevallen 23.635 21.288 19.387 21.007 19.624 19.325 18.751 18.678 18.094 13.885 -4.209 -23,3%
Totaal slachtoffers 30.859 27.430 25.321 27.351 25.669 25.089 24.088 23.768 23.078 17.065 -6.013 -26,1%
Doden ter plaatse 390 317 303 293 264 246 222 180 237 194 -43 -18,1%
Gewonden 30.469 27.113 25.018 27.058 25.405 24.843 23.866 23.588 22.841 16.871 -5.970 -26,1%