De rechter heeft beslist dat u een herstelonderzoek moet uitvoeren. Het parket stuurt u een lijst toe van erkende instellingen die herstelonderzoeken mogen uitvoeren.

Wat moet je nu doen?

Stap 1: Kies de instelling waar u het herstelonderzoek wil doen

Zodra u een keuze gemaakt heeft, dient u dit te melden aan het parket via de bijgevoegde brief. Als u zelf geen keuze doorgeeft, dan kiest het parket zelf een instelling, maar dit zorgt voor een vertraging in de werkwijze.

Stap 2: Contacteer de instelling

Indien u zelf een instelling gekozen heeft en dit schriftelijk gemeld heeft aan het parket, dan brengt het parket de instelling op de hoogte en bezorgt aan de instelling de nodige documenten.

Indien u zelf geen instelling gekozen heeft en het parket dit in uw plaats gedaan heeft, dan dient u zelf zo snel mogelijk deze instelling te contacteren. Voor de lijst van de instellingen van Vias insitute kan u terecht via lijst instellingen Vias insitute

U kan het centraal kantoor van de afdeling Herstelonderzoeken van het Vias bereiken op het telefoonnummer: 02/244.14.20 of via e-mail: herstelonderzoeken@vias.be

Stap 3: In orde brengen van de inschrijving en betaling

Zodra we de benodigde parketdocumenten hebben, krijgt u van ons een inschrijvingsformulier en een vraag om te betalen. U kan op het inschrijvingsformulier aanduiden in welk kantoor u wenst langs te komen (link naar pagina met kantoren).

Gebruik bij de betaling altijd het nummer van de gestructureerde mededeling. Zo kunnen we uw dossier sneller afhandelen.

Stap 4: U ontvangt een afspraak voor het herstelonderzoek

Enkele dagen nadat u betaald heeft, neemt u zelf contact op met ons om een afspraak te maken voor uw herstelonderzoeken.

Een afspraak wijzigen kan tot maximum 2 dagen voor de afspraakdatum. Neem hiervoor contact op met ons kantoor op het nummer 02/244.14.20 of via e-mail: herstelonderzoeken@vias.be

Kom je niet en laat je dat ook niet tijdig weten, dan moet je de gemiste en de nieuwe afspraak betalen.

Heb je nog vragen?

Vias institute
Team herstelonderzoeken
Haachtsesteenweg 1405
1130 Brussel (Haren)
Tel. voor afspraken : 02 / 244 14 20
E-mail: herstelonderzoeken@vias.be