De rechter heeft beslist dat u een herstelonderzoek moet uitvoeren. Het parket stuurt u een lijst toe van erkende instellingen die herstelonderzoeken mogen uitvoeren.

Wat moet je nu doen?

Stap 1: Kies de instelling waar je het herstelonderzoek wil doen

Zodra je een keuze gemaakt hebt, dien je dit te melden aan het parket via de bijgevoegde brief. Als je zelf geen keuze doorgeeft, dan kiest het parket zelf een instelling, maar dit zorgt voor een vertraging in de werkwijze.

Stap 2: Contacteer de instelling

Indien je zelf een instelling gekozen hebt en dit schriftelijk gemeld hebt aan het parket, dan brengt het parket de instelling op de hoogte en bezorgt aan de instelling de nodige documenten.

Indien je zelf geen instelling gekozen hebt en het parket dit in uw plaats gedaan heeft, dan dien je zelf zo snel mogelijk deze instelling te contacteren. Hier kan je de lijst van de instellingen van Vias institute terugvinden.

Je kan het centraal kantoor van de afdeling Herstelonderzoeken van het Vias institute bereiken op het telefoonnummer: 02/244.14.20 of via e-mail: herstelonderzoeken@vias.be

Stap 3: In orde brengen van de inschrijving en betaling

Zodra we de benodigde parketdocumenten hebben, krijg je van ons een inschrijvingsformulier en een vraag om te betalen. Je kan op het inschrijvingsformulier aanduiden in welk kantoor je wenst langs te komen.

Gebruik bij de betaling altijd het nummer van de gestructureerde mededeling. Zo kunnen we jouw dossier sneller afhandelen.

Stap 4: Je ontvangt een afspraak voor het herstelonderzoek

Enkele dagen nadat je betaald hebt, neemt je zelf contact op met ons om een afspraak te maken voor jouw herstelonderzoeken.

Een afspraak wijzigen kan tot maximum 2 dagen voor de afspraakdatum. Neem hiervoor contact op met ons kantoor op het nummer 02/244.14.20 of via e-mail: herstelonderzoeken@vias.be

Kom je niet en laat je dat ook niet tijdig weten, dan moet je de gemiste en de nieuwe afspraak betalen.

Heb je nog vragen?

Vias institute
Team herstelonderzoeken
Haachtsesteenweg 1405
1130 Brussel (Haren)
Tel. voor afspraken : 02 / 244 14 20
E-mail: herstelonderzoeken@vias.be