SafetyCube (Safety CaUsation, Benefits and Efficiency) is een onderzoeksproject dat gefinancierd wordt door de Europese Commissie in het kader van Horizon 2020, het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Het project loopt van 2015 tot 2018. De hoofddoelstelling van SafetyCube is om een beslissingsondersteunend systeem te bouwen dat beleidsmakers en beleidsactoren in staat stelt om kosteneffectieve strategieën en maatregelen te selecteren en toe te passen om het aantal verkeersongevallen en de gevolgen ervan te verminderen in Europa en wereldwijd.

Centraal in het project staat een uitgebreide analyse van ongevallenoorzaken, gecombineerd met nieuwe gegevens over de omvang van risico’s en de effectiviteit van veiligheidsmaatregelen. Daarnaast wordt ook informatie ingezameld en beschikbaar gesteld over de kosten en baten van verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen. De resultaten worden beschikbaar gesteld via een gebruiksvriendelijk online systeem. In het project wordt ook een operationeel concept ontwikkeld om het beslissingsondersteunend systeem toegankelijk te houden eens het project beëindigd is.

Vias insitute is een belangrijke partner in het project en is onder meer verantwoordelijk voor de methodologische onderbouw, voor een reeks van risicoanalyses en beschrijvingen van maatregelen en voor de kosten-batenanalyse van deze maatregelen.