Rijgeschiktheidscentrum CARA

CORONA UPDATE

Gedurende de COVID-19 periode konden er geen rijgeschikheidsonderzoeken door het CARA plaatsvinden. Dit heeft uiteraard gevolgen, niet enkel voor de geldigheid van de rijgeschiktheidsattesten sinds het begin van de COVID-19 periode, maar ook voor de geldigheidsduren van de attesten na deze periode.

Daarom heeft Minister Lydia Peeters met betrekking tot het CARA het volgende besloten (Artikel 9 van Ministerieel besluit van 30 april 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken)

 • Vanaf 11 mei kan het CARA haar activiteiten geleidelijk aan hervatten.
 • Alle CARA attesten die vervallen tussen 16 maart 2020 en 30 december 2020 kunnen uitzonderlijk en voorwaardelijk verlengd worden tot 31 december 2020.
 • Het CARA beslist of u kan genieten van deze uitzonderingsmaatregel.

Op wie is de uitzonderingsmaatregel van toepassing?

Deze maatregel is dus enkel van toepassing indien u reeds een CARA attest heeft en de geldigheid verloopt tussen 16/03/2020 en 30/12/2020. 

Deze maatregel is NIET van toepassing indien u nog geen CARA attest heeft (eerste aanmelding). Ook voor wie het attest verloopt buiten deze periode is deze maatregel niet van toepassing. Deze personen volgen de reguliere procedure. 

Wat moet u doen om te kunnen genieten van de uitzonderingsmaatregel?

Volgens het Ministerieel Besluit dient u vòòr 11 juni 2020 contact op te nemen met het CARA (via cara@vias.be). 

We onderscheiden 2 gevallen:

1. Uw attest verloopt tussen 16/03/2020 en 30/12/2020 en u stuurde reeds een ingevulde medische vragenlijst om dit te verlengen?

U hoeft niets meer te doen.

Het CARA zal zelf op korte termijn beslissen of u in aanmerking komt voor de administratieve verlenging van uw attest tot 31/12/2020. U krijgt hiervan een bericht ter bevestiging. U hoeft na dit bericht uw rijbewijs NIET te laten aanpassen op de gemeente

Indien uw attest niet verlengd wordt tot 31/12/2020, krijgt u op korte termijn een uitnodiging voor een CARA evaluatie.

2. Uw attest verloopt tussen 16/03/2020 en 30/12/2020 en u stuurde NOG GEEN ingevulde medische vragenlijst om dit te verlengen?

U neemt vòòr 11 juni 2020 contact op met het CARA op CARA@vias.be. U vraagt of u in aanmerking komt voor de administratieve verlenging. Vergeet uw naam, voornaam, en geboortedatum niet te vermelden.

U stuurt zo snel mogelijk de ingevulde medisch vragenlijst op. Aan de hand hiervan kan het CARA beslissen of u in aanmerking komt voor de administratieve verlenging tot 31/12/2020. U krijgt hiervan een bericht ter bevestiging. U hoeft na dit bericht uw rijbewijs NIET te laten aanpassen op de gemeente.

Indien uw attest niet verlengd wordt tot 31/12/2020, krijgt u op korte termijn een uitnodiging voor een CARA evaluatie.

Gelieve met de onderstaande zaken rekening te houden:

 • Neem geen telefonisch contact op het met het CARA. Doe dit per mail op CARA@vias.be
 • Uw reeds geplande afspraak kan nog steeds verplaatst worden door het CARA. Dit is nodig om de meest dringende dossiers prioritair te kunnen behandelen. We rekenen hiervoor op uw begrip.
 • Niet alle CARA onderzoeksplaatsen kunnen reeds heropend worden. Mogelijks wordt u uitgenodigd op een andere plaats dan wat uw voorkeur heeft.
 • Indien uw attest verlengd wordt tot 31/12/2020 dan zal u hiervan verwittigd worden. Vòòr 31/12/2020 zal u een uitnodiging krijgen voor uw rijgeschiktheidsonderzoek.
 • Na een bericht van administratieve verlenging tot 31/12/2020 hoeft u uw rijbewijs NIET te laten aanpassen op de gemeente. Enkel indien u een rijgeschiktheidsattest Model XII (een CARA attest) ontvangt, dient u dit wel te doen.

Update voor de artsen

Gedurende de COVID-19 periode konden er geen rijgeschikheidsattesten afgeleverd worden door de huisartsen en specialisten. Dit heeft uiteraard gevolgen, niet enkel voor de geldigheid van de rijgeschiktheidsattesten sinds het begin van de COVID-19 periode, maar ook voor de geldigheidsduren van de attesten na deze periode. 

Daarom heeft Minister Francois Bellot met betrekking tot de rijgeschiktheidsattesten het volgende besloten (Artikel 1, paragraaf 5 van het Koninklijk Besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis (23 april 2020): 

Het rijgeschiktheidsattest Model VII (huisarts, specialist) en Model VIII (oogarts), het attest Model IX (Eigen verklaring voor de kandidaat voor het rijbewijs van groep 2) en Model X (Oogonderzoek - kandidaat voor het rijbewijs van groep 2) dat vervalt na 15 maart 2020 (en voor 30 september 2020), wordt automatisch verlengd tot 30 september 2020.

U kan zich wenden tot het CARA voor een rijgeschiktheidsonderzoek wanneer u een mogelijke vermindering van uw functionele vaardigheden hebt.  Dit omwille van een ziekte, een ongeval of een andere medische oorzaak, die eventueel een invloed kan hebben op het veilig besturen van een motorvoertuig.

Het multidisciplinair team van het CARA zal uw rijgeschiktheid nagaan en u documenten afleveren waarmee u desgevallend een (nieuw) rijbewijs kunt krijgen. Er wordt beslist of u aanpassingen aan uw voertuig nodig heeft en/of het opleggen van beperkingen op het gebruik van uw rijbewijs noodzakelijk is om u veilig in het verkeer te kunnen begeven.

U of uw arts dient steeds zelf het initiatief te nemen om u aan te melden bij het CARA. Alvorens wij u een afspraak kunnen voorstellen, dient u ons een ingevulde medische vragenlijst te bezorgen. Deze kan u telefonisch op het nummer 02/244 15 11, via mail of op onze website verkrijgen.

UPDATE 05/06/2019

Vias institute beoordeelt de rijgeschiktheid van mensen met een medische aandoening of een andere functionele stoornis, waardoor veilige deelname aan het verkeer in het gedrang zou kunnen komen. Het hanteert hiervoor de wettelijk bepaalde procedures zoals vermeld in het Koninklijk Besluit 23 maart 1998, en de medisch medische criteria zoals vermeld in de bijlage 6 van dat Koninklijk Besluit. In meerdere artikels van dat Koninklijk Besluit wordt er verwezen naar een gespecialiseerde instelling waarnaar verwezen moet worden in bepaalde gevallen. Het Ministerieel Besluit van 27 maart 1998 duidt het CARA, afdeling van het Vias institute, aan als deze instelling.

Het CARA beoordeelt de rijgeschiktheid, en levert daarna de officiële rijgeschiktheidsattesten af. Deze rijgeschiktheidsattesten dient u aan te bieden aan de Dienst Rijbewijzen op de gemeente of stad waar u woont. Deze attesten worden door elke gemeentelijke of stedelijke dienst aanvaard, zowel in Vlaanderen, Brussel, of Wallonië.

Sinds kort is er ook een andere dienst actief die de rijgeschiktheid beoordeelt. Het is een dienst van de vzw AWSR. Ook deze dienst kan rijgeschiktheidsattesten afleveren. Hun activiteit beperkt zich vooralsnog tot Wallonië. De activiteit van deze vzw heeft geen consequenties voor de dienstverlening, noch bevoegdheid van Vias institute. Met andere woorden, Vias institute, departement CARA is en blijft bevoegd voor het aanbieden van rijgeschiktheidsevaluaties aan alle inwoners in België, zowel in Vlaanderen, Brussel, als Wallonië. Ook de afgeleverde attesten zijn en blijven geldig, zowel in Vlaanderen, Brussel, als Wallonië.

Praktisch

Het CARA is telefonisch bereikbaar op het nummer 02/244.15.11 van maandag tot vrijdag tussen 9u-12U30 en van 13u-16u en via mail: cara@vias.be

Mocht onze dienstverlening niet zijn verlopen volgens uw verwachtingen, kan u via deze weg ons in kennis stellen van uw klacht

×

   Vias institute wil op haar website cookies gebruiken om uw surfervaring te verbeteren (functionele cookies) en te analyseren (analytische cookies). Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”. Wij gebruiken ook cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren en die u dus niet kan weigeren. U kan meer informatie terugvinden over onze cookies in ons privacybeleid.

     U kan meer informatie terugvinden over onze cookies in ons privacybeleid.

     Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken en kunnen niet worden uitgeschakeld.
     Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
     Deze cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers of de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina.
     Deze cookies kunnen door adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op deze website of op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.