Vormingen

Sensibiliseringscursussen Project Driver Improvement

De afdeling Driver Improvement van Vias institute organiseert sensibiliseringscursussen rond verkeersveiligheid voor verkeersovertreders. Driver Improvement is een nationaal erkend project en wordt sinds 1995 gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Justitie.

We bieden verschillende modules aan afhankelijk van de overtreding die je hebt begaan: Rijden Onder Invloed van Alcohol, ROI Drugs, opgedreven brommers, omgaan met agressie in het verkeer. Daarnaast is er ook nog een meer algemene module voor overtreders van snelheid, verkeersongevallen, vluchtmisdrijf enz.

Bedoeling van de vorming is om te sensibiliseren rond de risico's, je aan te zetten tot bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid en samen te zoeken naar alternatieven voor dat gedrag. De interventies van de vormingsmedewerker en de interactie met de groep zorgen ervoor dat je bepaalde overtuigingen in vraag gaat stellen. We maken daarbij gebruik van methodieken als groepsdynamica en motiverende gesprekvoering. 

Wat betekent dat praktisch?

Je volgt een programma van 20 cursusuren die gespreid zijn over 1 zaterdag, 1 weekdag en 2 weekavonden of 3 weekdagen. Het is eveneens mogelijk in sommige arrondissementen de cursus te volgen. Ideaal omvat een groep 8-12 deelnemers.

Voor wie?

De vorming situeert zich in het kader van alternatieve gerechtelijke maatregelen. Dit betekent dat je een vorming opgelegd krijgt als voorwaarde door de rechtbank (probatie), onderzoeksrechter (vrijheid onder voorwaarden) of door het parket (bemiddeling in strafzaken) ter vervanging van verdere bestraffing of vervolging. Deze vorming is gratis en verplicht.

Inschrijven voor alternatieve gerechtelijke maatregelen

Deze justitie-assistent zal je inschrijven voor een vorming. Nadat je de vorming hebt opgelegd gekregen door het parket of de rechtbank stuurt deze je dossier naar het justitiehuis door. Daar wordt opgevolgd of je alle voorwaarden naleeft.

Een maand voor aanvang van de cursus ontvang je een schriftelijke uitnodiging met de concrete cursusdata, de uren en de locatie. Wanneer je alle afspraken naleeft, ontvangt de justitie-assistent na de cursus een positief verslag.

Naast de door de rechter opgelegde cursussen biedt Driver Improvement ook cursussen aan die voorgesteld worden door het parket.