10 jaar geleden werd ritsen in de wegcode ingeschreven. Sommige bestuurders waren tegen bij de invoering ervan, maar nu is ritsen voor veel bestuurders een dagdagelijkse realiteit. Volgens een nieuwe enquête van Vias institute vindt 8 op de 10 Belgische bestuurders ritsen een efficiënt principe. Meer dan 2 op de 3 bestuurders past het principe minstens een keer per week toe. Toch is er nog een klein werkpunt: 1 op de 6 bestuurders denkt nog altijd dat je zo snel mogelijk moet invoegen in plaats van te rijden tot de plaats waar de weg versmalt.

Bijna iedereen kent het nu…

10 jaar na de invoering in de wegcode blijkt uit een enquête van Vias institute bij een representatief staal van 2000 Belgische autobestuurders dat 97% al van ‘ritsen’ gehoord heeft. In Vlaanderen doet het bij quasi iedereen een belletje rinkelen (99%), in Wallonië (95%) en Brussel (90%) ligt het percentage iets lager.

… maar niet iedereen past het correct toe

Bijna 3 op de 4 bestuurders (74%) kan exact aangeven hoe het principe in elkaar zit. Bij degenen die het niet kennen, is de grootste fout dat ze denken dat ze zo snel mogelijk moeten invoegen op het baanvak waar je rechtdoor kan blijven rijden (16%) in plaats van pas in te voegen ter hoogte van de wegversmalling.

Vlaamse bestuurders kunnen vaker correct aangeven hoe het werkt (77%) dan de Waalse (71%) en zeker de Brusselse bestuurders (59%). Dit verschil kan mogelijk verklaard worden door het feit dat Vlaanderen al campagnes had gevoerd om bestuurders aan te moedigen dit hoffelijkheidsprincipe vrijwillig toe te passen, zelfs voordat het werd opgenomen in de wegcode.

Meer dan 2 op de 3 bestuurders past het elke week toe

In totaal past 2 op de 3 bestuurders (67%) het elke week toe. 5% van de bestuurders past het principe nooit toe. We weten niet omdat ze tegen het principe zijn of omdat ze nooit in een situatie terechtkomen waar ritsen toegepast moet worden.

Drie kwart (76%) irriteert zich trouwens als andere bestuurders niet correct ritsen. Die irritatie is het grootste bij Vlaamse bestuurders (83%) en een pak lager bij Waalse bestuurders (65%) en Brusselse bestuurders (70%).

Bijna 9 op de 10 Vlaamse bestuurders vindt het een efficiënt principe

Door te ritsen benut je maximaal de wegcapaciteit en dat zorgt ervoor dat het verkeer vlotter verloopt op plaatsen waar de weg versmalt. 84% van de Belgische bestuurders vindt dit een efficiënt principe.  De Waalse bestuurders (79%) zijn iets minder overtuigd van het principe dan de Vlaamse (87%) en Brusselse (82%).

Hoe werkt het precies?

Bij sterk vertraagd verkeer is het ritsprincipe verplicht op plaatsen waar er een rijstrook wordt onderbroken (op alle wegen waar er ten minste twee rijstroken zijn in dezelfde rijrichting). De bestuurder moet op zijn rijstrook blijven rijden tot aan de versmalling om vervolgens in te voegen in de aangrenzende rijstrook waar het verkeer zich verderzet. De bestuurders die zich reeds op deze rijstrook bevinden moeten beurtelings een bestuurder laten invoegen. Het ritsprincipe is een algemene regel die nageleefd moet worden, zonder dat er signalisatie nodig is. Al is op sommige plaatsen wel een verkeersbord aangebracht.

Het veranderen van rijstrook tijdens het toepassen van het ritsprincipe wordt niet als een manoeuvre beschouwd, maar de bestuurder die van rijstrook verandert, moet wel zijn richtingaanwijzer gebruiken.

Als je niet correct ritst, is dat een overtreding van de eerste graad. Je kan daarvoor een boete krijgen van 58 euro.

Wie begint?

De bestuurder die op de rijstrook rijdt die blijft bestaan, moet als eerste een bestuurder laten invoegen. Vervolgens doet de tweede bestuurder op de rijstrook die blijft bestaan op zijn beurt hetzelfde. 

Moet iedereen deze regel volgen?

Ja, het principe geldt voor alle bestuurders, ongeacht het type voertuig. Dat betekent dus ook voor moto’s, vrachtwagens, bestelwagens, … 

Moet je ook ritsen als je de autosnelweg oprijdt?

Nee, wanneer men de autosnelweg oprijdt, moet er altijd voorrang verleend worden aan de bestuurders die zich reeds op de autosnelweg bevinden. De borden (in dit geval “geef voorrang”) primeren altijd boven de algemene regels, zelfs bij sterk vertraagd verkeer.

Deze regel lijkt logisch. Toch denkt nog 1 bestuurder op 7 (15%) dat het verplicht is een rijstrook op te schuiven om de andere bestuurders die de autosnelweg oprijden te laten invoegen. Je mag dat uiteraard doen uit hoffelijkheid, maar het is niet verplicht. 

Conclusie

10 jaar nadat ritsen officieel in de wegcode opgenomen werd, lijkt de overgrote meerderheid van de bestuurders het principe aanvaard te hebben. Al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen. Het blijft een hoffelijkheidsprincipe waardoor de wegcapaciteit optimaal benut kan worden wanneer een weg versmalt. Als het correct wordt toegepast, kan elke bestuurder erbij winnen.

Wat zegt de wegcode precies?

Het ritsprincipe wordt uitgebreid gedefinieerd in artikel 12bis van de wegcode: “De bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen slechts vlak voor de versmalling invoegen in de aangrenzende vrije rijstrook. De bestuurders die rijden op die vrije rijstrook, moeten vlak voor de versmalling beurtelings voorrang verlenen aan één invoegende bestuurder; in geval het rijden op zowel de linker als op de rechter rijstrook wordt verhinderd, moet eerst voorrang worden verleend aan één bestuurder op de rechter rijstrook en daarna aan één bestuurder op de linker rijstrook.”

Close

   Vias institute wil op haar website cookies gebruiken om uw surfervaring te verbeteren (functionele cookies) en te analyseren (analytische cookies). Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”. Wij gebruiken ook cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren en die u dus niet kan weigeren. U kan meer informatie terugvinden over onze cookies in ons privacybeleid.

     U kan meer informatie terugvinden over onze cookies in ons privacybeleid.

     Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken en kunnen niet worden uitgeschakeld.
     Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
     Deze cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers of de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina.
     Deze cookies kunnen door adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op deze website of op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.