Naast het menselijke leed, is de kost van verkeersongevallen in ons land jaarlijks 13 miljard euro.

Vandaag is op initiatief van federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet de Staten-Generaal voor verkeersveiligheid georganiseerd. Dankzij een samenwerking tussen het federale niveau en de regio’s heeft dat geresulteerd in het eerste interfederale plan voor verkeersveiligheid om het aantal verkeersslachtoffers in ons land te laten dalen. Elke week sterven in ons land 12 personen in het verkeer. Hoewel dat cijfer de laatste decennia gedaald is, blijft dit onaanvaardbaar hoog. In het kader van het initiatief "All for Zero" hebben alle ministers van verkeersveiligheid hun engagement uitgesproken om elk op hun bevoegdheidsdomein actie te ondernemen.

Exact 20 jaar geleden werd de eerste Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid georganiseerd op initiatief van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) en de toenmalige minister van Mobiliteit Isabelle Durant. Het doel was om alle betrokken partijen die bezig waren met verkeersveiligheid rond de tafel te brengen en een schokgolf in gang te zetten. In 2001 kwamen immers 1486 personen om het leven in een verkeersongeval.

644 doden in 2019 maar de doelstelling werd niet bereikt  

Bijna 20 jaar later is het aantal verkeersdoden sterk gedaald, maar blijven er toch nog elk jaar te veel verkeersdoden te betreuren. Zo stelden we in 2019, vlak voor de coronacrisis, 644 verkeersdoden vast. Dat zijn er 12 per week. Er waren ook meer dan 47.000 gewonden, waaronder 3600 zwaargewonden.  De doelstelling van ons land om maximaal 420 verkeersdoden te hebben werd dus niet bereikt.

Met 56 verkeersdoden per jaar per miljoen inwoners zit België zelfs boven het Europese gemiddelde (51). We doen het zelfs een pak minder goed dan onze buurlanden, zoals Frankrijk (51) en zeker Nederland (34) en Duitsland (37).

13 miljard Euro per jaar!

Verkeersongevallen hebben verschillende gevolgen voor de betrokken personen, maar ook voor de maatschappij. Denken we maar aan de vele verwondingen, de materiële schade, werkverlet en het vele menselijke leed. De gevolgen kunnen ook financieel uitgedrukt worden om de sociale kost van verkeersonveiligheid te berekenen. Een nieuwe studie van Vias toont aan dat verkeersongevallen elk jaar in ons land 13 miljard euro kosten, ofwel 2,9% van het Bruto Binnenlands Product. Die hoge sociale kosten versterken de noodzaak om de verkeersveiligheid te verbeteren en om een nieuwe impuls te geven aan de verkeersveiligheidspolitiek.

Een formeel engagement tijdens de Staten-Generaal.

De Staten-Generaal van vandaag werd georganiseerd in Train World in aanwezigheid van ongeveer 200 personen waaronder federale en regionale autoriteiten, parlementsleden, organisaties en burgers. In de voormiddag werd het federale plan voor verkeersveiligheid en de regionale plannen voor verkeersveiligheid voorgesteld in een plenaire sessie. De ministers hebben hun engagement ook geofficialiseerd met het ondertekenen van een grote ‘All-for-Zero’ pancarte. In de namiddag konden de deelnemers via een open debat hun mening geven over verschillende verkeersveiligheidsthema’s. Daarnaast werd een interactief theater opgevoerd over de grote doodsoorzaken in het verkeer.

Eerst een federaal plan voor verkeersveiligheid…

In eerste instantie heeft deze Staten-Generaal geleid tot het opstellen van een federaal plan voor verkeersveiligheid. Dat bracht de verbintenis van de federale regering in kaart op de punten waarvoor zij bevoegd is. Het gaf ook een overzicht van de maatregelen die nodig zijn om het aantal slachtoffers te laten dalen.   

Ook de burgers hebben hun zeg kunnen doen. Via het platform www.all-for-zero.be konden ze zich uitlaten over de problemen die prioritair moeten aangepakt worden. Er konden ook suggesties gedaan worden voor de maatregelen die het meest gepast lijken. Meer dan 5500 personen hebben zich aangemeld op het platform ‘All For Zero’, dat refereert naar de doelstelling om op termijn naar nul verkeersdoden te gaan op onze wegen. De resultaten van de burgerbevraging op het platform en de aanbevelingen van 6 burgerpanels in heel het land zijn geïntegreerd in dit federale actieplan.

..om daarna een interfederaal plan vorm te geven

Hoe dan ook is het federaal plan maar een stuk van de puzzel. Samen met de strategische plannen van de regio’s is het geïntegreerd in het allereerste federaal plan voor verkeersveiligheid met als titel: ‘All for Zero- een gedeelde visie over verkeersveiligheid in België”. Dit document geeft de gedeelde visie en het gemeenschappelijke engagement weer van de verschillende autoriteiten in België om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

0 doden in 2050

Via deze plannen engageert België zich om het aantal doden en zwaargewonden tussen nu en 2030 te halveren. Dit wil zeggen dat er dan nog maximaal 320 doden en 1800 zwaargewonden mogen zijn. Ons land heeft daarnaast ook een ambitie op langere termijn. Zo willen we uitkomen op nul verkeersdoden in ongevallen tegen 2050 ten laatste. Die ambitieuze doelstelling kan enkel bereikt worden als iedereen op elk niveau zijn steentje bijdraagt.

De Staten-Generaal vormt een vertrekpunt voor een reeks initiatieven om het engagement bij de burgers te vergroten. Zo zal de site www.all-for-zero.be regelmatige updates krijgen. Er zullen projecten en evenementen rond verkeersveiligheid, die federale steun genieten, opgevolgd worden. Er zal ook een jaarlijks evenement georganiseerd worden om ervaringen uit te wisselen en initiatieven en projecten te evalueren.

Federaal minister voor Mobiliteit Georges Gilkinet: “Twintig jaar na de eerste aanzet van toenmalig minister van Mobiliteit Isabelle Durant heeft de Staten-Generaal voor Verkeersveiligheid vandaag federale en regionale overheden, belanghebbenden op het gebied van verkeersveiligheid en burgers bijeengebracht rond een gemeenschappelijke doelstelling: All for Zero. Het doel is om tegen uiterlijk 2050 het aantal doden op onze wegen tot nul te herleiden, met een geleidelijke verbetering van de verkeersveiligheid. Ik ben erg blij dat ik deze intense dag van gedachtewisselingen en debatten heb mogen meemaken. Het was een dag om de bakens te verzetten. Deze geest van solidariteit en samenwerking zal ons de komende maanden helpen bij het uitvoeren van het eerste interfederale verkeersveiligheidsplan. Ik ben ervan overtuigd dat we samen de veiligheid van alle weggebruikers zullen verbeteren.

Het federaal plan voor verkeersveiligheid is te downloaden via https://bit.ly/3x51qhI

Het interfederaal plan voor verkeersveiligheid kan geraadpleegd worden op www.all-for-zero.be.

Contactpersonen:

Stef Willems, woordvoerder Vias institute: 0473/85.59.44.

Litte Froonickx, woordvoerster Georges Gilkinet: 0499/59.17.74.

Close

   Vias institute wil op haar website cookies gebruiken om uw surfervaring te verbeteren (functionele cookies) en te analyseren (analytische cookies). Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”. Wij gebruiken ook cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren en die u dus niet kan weigeren. U kan meer informatie terugvinden over onze cookies in ons privacybeleid.

     U kan meer informatie terugvinden over onze cookies in ons privacybeleid.

     Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken en kunnen niet worden uitgeschakeld.
     Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
     Deze cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers of de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina.
     Deze cookies kunnen door adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op deze website of op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.