6 op 10 Belgen is geen voorstander van een veralgemeende zone 30 in het centrum van steden. De Belg blijft zich ook hoofdzakelijk verplaatsen met de wagen. Toch is de laatste jaren vooral de elektrische fiets populairder geworden. 10% van de Belgen gebruikte hem afgelopen jaar. Dat is dubbel zo veel als 3 jaar geleden. Dit zijn enkele van de belangrijkste resultaten uit de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête die Vias institute voor het 6de jaar op rij hield. Voor het eerst werden de cijfers ook per provincie opgesplitst.

De Nationale VerkeersOnveiligheidsenquête is een bevraging van Vias institute die dit jaar zijn 6e editie kent. We bevragen de Belgische weggebruikers over hun onveiligheidsgevoel op onze wegen, de mobiliteit en het draagvlak voor verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen.

Onveiligheidsgevoel

Onveiligheidsgevoel stijgt bij gebruikers openbaar vervoer  

In de periode 2012-2016 daalde het aantal verkeersdoden in België van 770 naar 637. Het aantal letselongevallen daalde van 44.234 tot 40.096. Logischerwijs is te verwachten dat het subjectieve onveiligheidsgevoel de objectieve verbeterde verkeersveiligheid volgt. Dat blijkt echter niet uit de resultaten van deze enquête.

Het onveiligheidsgevoel blijkt voor alle vervoermodi te stagneren. Voor het openbaar vervoer is er zelfs een kleine stijging in het onveiligheidsgevoel vast te stellen. Mogelijke oorzaak daarvan zijn de aanslagen van maart 2016. Ondanks die stijging blijft het openbaar vervoer het vervoermiddel waar de gebruikers zich het veiligst voelen.

Fietsers voelen zich het onveiligst in Brussel

Motorrijders voelen zich in Wallonië beduidend minder veilig dan in Vlaanderen. Dezelfde tendens zien we ook bij fietsers. Die voelen zich systematisch veiliger in de Vlaamse provincies dan in de Waalse provincies. In Brussel ligt het onveiligheidsgevoel voor hen het hoogst.

Mobiliteit van de Belgen

Dubbel zo veel gebruikers elektrische fiets op 3 jaar tijdIn bijna elke Vlaamse provincie hebben meer dan de helft van de burgers het afgelopen jaar gefietst. Antwerpen is koploper met 68%. Vlaams-Brabant is de provincie waar in Vlaanderen het minst wordt gefietst (45%).Bij de elektrische fiets zien we ook dat het gebruik in Vlaanderen veel hoger ligt dan elders, met percentages tot zelfs 16% in de provincie Limburg. In totaal gebruikte 10% van alle Belgen in het afgelopen jaar een elektrische fiets. Dat is in vergelijking met 2014 (5%) een verdubbeling. Dat komt onder meer door een duidelijk wettelijk kader.

In de Waalse provincies ligt het fietsgebruik rond de 25%, behalve in de provincie Luxemburg, waar slechts 17% van de inwoners wel eens de fiets nam. 46% van alle ondervraagde personen reed in het afgelopen jaar minstens één keer met de fiets.

Slechts 3 op de 10 Walen gebruikte openbaar vervoer

Gebruikers van het openbaar vervoer zijn veruit het talrijkst in Brussel (63%), maar ook in de meeste Vlaamse provincies nam 40 à 45 procent wel eens de trein, tram of bus. In Wallonië heeft ongeveer 70 procent van de totale bevolking in het afgelopen jaar geen enkele keer een vorm van openbaar vervoer gebruikt.

Koning Auto blijft regeren

De resultaten over het verplaatsingsgedrag van de Belgen maken duidelijk dat de Belg in de eerste plaats rekent op de auto voor zijn verplaatsingen. 81% van alle Belgen heeft in het afgelopen jaar een wagen bestuurd. Hiermee is de wagen met voorsprong het populairste vervoermiddel. Gemiddeld legde de Belg 149 kilometer per week af als autobestuurder, ten opzichte van 10 kilometer met de fiets.

Ook hier zijn er weer grote regionale verschillen. Zo wordt er het meest gefietst in Oost-Vlaanderen (gemiddeld 17 kilometer per week) en Antwerpen (16 kilometer). Terwijl dat in Luxemburg maar 2 kilometer is.

Het procentueel aandeel van andere vervoermiddelen dan de auto blijft nog steeds erg beperkt, met uitzondering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar er een betere balans is tussen de verschillende vervoermiddelen.

Zelfgerapporteerd gedrag

1 op 3 reed in afgelopen maand te snel

Overdreven snelheid blijft 1 van de grootste problemen op onze wegen. Ongeveer 1 derde van de Belgen geeft toe in de afgelopen maand te snel gereden te hebben, dit zowel binnen de bebouwde kom(29%), op autosnelwegen (30%) als buiten de bebouwde kom (33%).

We gebruiken ook nog steeds massaal de gsm in de wagen, een kwart (25%) belde in de afgelopen maand handenvrij, maar 1 op 10 (9%) geeft toe ook gebeld te hebben met de gsm in de hand.

24% van de Belgen geeft aan de afgelopen maand gereden te hebben terwijl ze vermoeid waren.

Alcohol en snelheid groter probleem in Wallonië

12% van de Belgen heeft in de afgelopen maand met de wagen gereden nadat ze alcohol gedronken hebben. Met 10 procent ligt het percentage bestuurders dat alcohol gedronken heeft het laagst in Antwerpen en Brussel. In de provincies Luxemburg en Namen (15%) ligt dat percentage het hoogst.

Ook de resultaten voor snelheidsovertredingen ongeveer hetzelfde scenario. Het vaakst wordt te snel gereden op wegen buiten de bebouwde kom in de provincie Luxemburg (51%). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geven de respondenten aan het minst vaak te snel te rijden. Voor alle types wegen ligt het percentage mensen die te hard rijden daar op 20% of minder.

Draagvlak voor verkeersveiligheidsmaatregelen

6 op 10 Belgen tegen een veralgemeende zone 30 in het centrum van steden

Voor een aantal verkeersveiligheidsmaatregelen is er een groot draagvlak. Zo is ongeveer drie kwart (74%) van de Belgen voorstander van een verplicht alcoholslot voor recidivisten. Die maatregel gaat in de loop van 2018 ook van kracht worden. 68% wil ook meer alcoholcontroles. 57% van de Belgen is voorstander van meer snelheidscontroles.    

Voor een aantal maatregelen blijft de tegenstand groot. Dat blijkt onder andere het geval voor een veralgemeende zone 30 in het centrum van steden. 60% van de Belgen geeft aan geen voorstander te zijn van deze maatregel. Een goede sensibilisering is nog nodig om iedereen te overtuigen van de voordelen van deze maatregel die gunstig is voor de verkeersveiligheid.  

Voor het rijbewijs met punten is er zowel in Vlaanderen als in Wallonië geen meerderheid. In Vlaanderen is 44% voor en 38% tegen. In Wallonië is de tegenstand groter. Slechts 28% is voorstander en 56% is tegen het rijbewijs met punten. 

Karin Genoe, CEO Vias institute: ‘Ondanks het feit dat er steeds minder verkeersslachtoffers vallen, daalt het onveiligheidsgevoel de afgelopen jaren niet. De Belg vraagt terecht om meer inspanningen om de verkeersveiligheid te garanderen. Het is hoopvol dat er alvast een groot draagvlak is voor meer snelheids-en alcoholcontroles. Samen met andere maatregelen moet dat leiden tot veiligere wegen voor alle weggebruikers.’

François Bellot: ’De Belg blijft zich voornamelijk verplaatsen met de wagen, ook al zien we dat de laatste jaren het aandeel van de elektrische fiets toegenomen is. Om de mobiliteit te verbeteren is het nodig om in te zetten om een zo goed mogelijke mix van vervoermiddelen die maximaal op elkaar afgestemd zijn. Het stemt me hoopvol dat de Belg ook inziet dat maatregelen zoals het verplicht alcoholslot voor recidivisten nodig is. Op die manier kunnen we gericht bestuurders verhinderen nog te rijden als ze gedronken hebben.’

bekijk alle info via http://www.enquetevias.be/