Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute is het aantal doden ter plaatse met 3% gedaald in 2017 ten opzichte van 2016. De situatie verschilt sterk van regio tot regio. Zo is het aantal doden in Brussel gestegen en gestagneerd in Wallonië. Vlaanderen kent wel een gevoelige daling. In Wallonië is de ernst van de ongevallen met de auto een groot probleem: er zijn minder ongevallen dan in Vlaanderen, maar ze zorgen wel voor bijna twee keer zo veel doden. Voor heel het land hebben we een laagterecord bereikt van het aantal verkeersdoden, maar deze daling is wellicht onvoldoende sterk om de doelstelling van maximaal 420 verkeersdoden tegen 2020 te halen.

Op nationaal niveau daling van alle indicatoren

Het aantal doden ter plaatse is gedaald (-3%) op onze wegen in 2017 in vergelijking met 2016. Er vielen nu 483 doden in plaats van 500. Nooit eerder waren er minder verkeersdoden. Om het totaal aantal doden te kennen, moeten bij dit aantal nog de mensen toegevoegd worden die tot 30 dagen na een ongeval aan hun verwondingen zijn overleden.

Volgens de schatting van Vias institute gaan we uitkomen op een totaal van ongeveer 620 verkeersdoden voor 2017 (ten opzichte van 637 in 2016). De doelstelling van maximum 420 doden tegen 2020 zal dus zeer moeilijk te bereiken zijn.

Het aantal gewonden daalt (- 6%) van 51.074 naar 48.227. Het aantal letselongevallen daalt ook van 39.850 naar 37.786, ofwel -5%. Sinds de start van de verkeersbarometer noteerden we nooit eerder lagere cijfers voor alle indicatoren. In totaal zijn er de laatste 10 jaar ongeveer 3000 levens gered en 60 000 ongevallen vermeden.

 

 

2016

 

2017

Evolutie 2016-2017

 (aantal)

Evolutie2016-2017

%

Letselongevallen

39.850

37.786

- 2064

- 5,2 %

Aantal slachtoffers

51.574

48.710

- 2864

- 5,6 %

Doden ter plaatse

500

483

- 17

- 3,4 %

Gewonden

51.074

48.227

- 2847

-5,6 %

Meer doden in Wallonië dan in Vlaanderen

Het aantal doden is nauwelijks veranderd in Wallonië, van 245 naar 246 (+0,4%). Het aantal doden stagneert sinds 2014. Het aantal doden 30 dagen schatten we op 305 voor 2017. Dat is ver verwijderd van het objectief van maximaal 200 doden tegen 2020. In Brussel is het aantal doden gestegen van 9 naar 15. Het aantal doden 30 dagen zal volgens de schattingen uitkomen tussen de 20 en 30. De situatie is het meest gunstig in Vlaanderen. Het aantal doden ter plaatse is er fors gedaald (-10%), van 246 naar 222. Het aantal doden 30 dagen wordt op 290 geschat. De doelstelling tegen 2020 is om naar maximaal 200 verkeersdoden te gaan.

In alle regio’s is er wel een daling vastgesteld van het aantal letselongevallen (Wallonië -3%, Brussel -1% en Vlaanderen -7%).

Stijging aantal verkeersdoden in Antwerpen

In Vlaanderen is er enkel in Antwerpen een stijging van het aantal doden ter plaatse (van 50 naar 67 doden). In Vlaams-Brabant is er een status quo en in de andere provincies is er een daling. Het aantal letselongevallen daalt wel overal, in Limburg is die daling het sterkst (-12%).

De sterke stijging van het aantal doden in de provincie Namen (van 44 naar 59 doden) zorgt ervoor dat voor heel Wallonië er sprake is van een stagnatie (van 245 naar 246 doden). Al de andere Waalse provincies kenden immers wel een daling van het aantal doden. Enkel in Henegouwen viel er een laagterecord te noteren (82 doden). In Waals Brabant werd in 2013 al hetzelfde laagterecord genoteerd (15 doden).

Tendensen volgens het type weggebruiker

Stijging van het aantal ongevallen met vrachtwagens

Het aantal ongevallen daalt voor elk type weggebruiker, behalve voor de vrachtwagens (+3%). De stijging is meer uitgesproken in Wallonië (+6%) dan in Vlaanderen (+2%). De grootste daling hebben we bij de bromfietsen vastgesteld (-13%). Nooit eerder waren er minder ongevallen met een voetganger, een gemotoriseerde tweewieler, een auto of een bestelwagen.

Meer voetgangers om het leven gekomen

Hoewel er nooit eerder minder bromfietsongevallen waren, is het aantal doden in deze ongevallen gestegen van 10 naar 17. De ongevallen zijn dus ernstiger dan vroeger. Het aantal doden bij de voetgangers is ook gestegen (van 49 naar 64 doden). Voor de andere weggebruikers is er een daling op nationaal niveau. We noteren zelfs laagterecords voor inzittenden van auto, fietsers en motorrijders. Toch zijn er ook daar sterke regionale verschillen, zeker voor auto-inzittenden. Dat aantal doden daalt daarvoor in Vlaanderen van 119 naar 86. Het stijgt daarentegen in Wallonië van 147 naar 157 en in Brussel van 1 naar 4. De ernst van de ongevallen in Wallonië is 3,5 keer groter dan in Vlaanderen.

Stijging aantal doden overdag op weekdagen

Het aantal ongevallen is op elk moment van de week gedaald. Daarentegen is het aantal doden sterk gestegen overdag op weekdagen (+10). Overdag tijdens het weekend is er wel een daling (-21). 

Daling van het aantal doden bij de personen ouder dan 65 jaar

Hoewel er steeds meer ouderen zijn, is er een lichte daling van het aantal doden bij de mensen ouder dan 65 jaar (van 96 naar 89 doden). Nooit eerder waren er dat minder. Vooral in ongevallen met vrachtwagens vielen er minder doden (van 24 naar 12 doden). Ten opzichte van 2008 is er daling van het aantal doden bij senioren met ongeveer 35%, terwijl er in die periode 15% ouderen zijn bijgekomen.

Nog nooit zo weinig jongeren gestorven in ongevallen.

Het aantal ongevallen waarbij jonge bestuurders (18-24 jaar) betrokken zijn, is gedaald met 8% en het aantal doden in deze ongevallen met 5%. Ook dit is een laagterecord. Op langere termijn is het aantal jongeren dat omkwam in het verkeer met meer dan 50% gedaald in de laatste 10 jaar. Dat is de meeste gunstige tendens uit de hele barometer. 

Conclusie

Op nationaal niveau tonen de cijfers van deze verkeerveiligheidsbarometer van 2017 een positieve evolutie ten opzichte van de cijfers van 2016. Zowel het aantal doden als het aantal ongevallen dalen lichtjes.

Deze evolutie is echter niet voldoende om de doelstelling voor maximaal 420 doden tegen 2020 te halen. Als we de cijfers meer in detail bekijken, zien we ook grote regionale verschillen. Zo is de tendens voor Vlaanderen veel gunstiger dan die voor Brussel of Wallonië.

Federaal minister voor Mobiliteit Bellot: ‘Van de 15 maatregelen die voorgesteld zijn op de Staten-Generaal voor Verkeersveiligheid in 2015, zijn er nu 13 ingevoerd of staan ze op het punt om ingevoerd te worden. Het wetgevend kader is er nu, maar deze maatregelen kunnen pas hun vruchten afwerpen als ook het aantal controles verhoogd wordt. Dat moet ervoor zorgen dat we zo dicht mogelijk het objectief van 420 verkeersdoden tegen 2020 kunnen benaderen. Dat lukt enkel als we met zijn allen blijven inzetten om het aantal doden en gewonden op onze wegen terug te dringen.'

De volledige barometer kan je raadplegen via

http://www.vias.be/nl/onderzoek/verkeersveiligheidsbarometer

×

   Vias institute wil op haar website cookies gebruiken om uw surfervaring te verbeteren (functionele cookies) en te analyseren (analytische cookies). Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”. Wij gebruiken ook cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren en die u dus niet kan weigeren. U kan meer informatie terugvinden over onze cookies in ons privacybeleid.

     U kan meer informatie terugvinden over onze cookies in ons privacybeleid.

     Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken en kunnen niet worden uitgeschakeld.
     Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
     Deze cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers of de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina.
     Deze cookies kunnen door adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op deze website of op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.