Beste bezoeker,

Trots stel ik u Vias institute voor, de organisatie die na 30 jaar de rol van het BIVV overneemt. Deze naamsverandering is het sluitstuk van een proces dat we zes jaar geleden hebben ingezet. Vandaag kijk ik tevreden naar wat we met het BIVV hebben bereikt. Maar net zo fier ben ik op het feit dat we verder zullen gaan als toekomstgerichte, zelfstandige organisatie.

Het BIVV heeft op het vlak van verkeersveiligheid een sterke repu­tatie opgebouwd. We deden dat door – op basis van onderzoek – gericht te werken aan gedragsverandering in het verkeer. Het meest sprekende cijfer is dat van de daling van het aantal dodelijke slachtoffers op onze Belgische wegen: 637 in 2016, het laagste cijfer ooit. Al is elke dode in het verkeer er uiteraard één te veel. Deze daling kwam er onder meer dankzij onze onderzoeken die het gedrag van de weggebruikers analy­seerden en onze gerichte sensibilise­ring om dat gedrag bij te sturen.

Is het verhaal van het BIVV dan uitverteld? Nee, allerminst. We zijn hét kenniscentrum voor verkeers­veiligheid. Maar onze samenleving is de voorbije 30 jaar zo ingrijpend geëvolueerd dat ook onze orga­nisatie mee moet veranderen om relevant te blijven.

Gedragsverandering als motor

We hebben begin dit jaar aangekon­digd dat we onze maatschappelijke focus zullen uitbreiden van verkeers­veiligheid naar maatschappelijke veiligheid en naar mobiliteit. Want ook in deze domeinen is het belang­rijk dat we het menselijk gedrag onderzoeken en proberen bij te sturen. Waarom kiezen mensen niet voor de trein maar nog altijd massaal voor de auto? Hoe kunnen we het vrachtvervoer efficiënter organi­seren? Camerabewaking op open­bare plaatsen rijmen met het recht op privacy? Of thuis voor een beter beveiligd wifinetwerk zorgen?

Natuurlijk vertrekken we niet van een wit blad. Vanuit onze expertise en samen met andere deskundigen en organisaties kunnen we onze nieuwe toekomststrategie vormgeven. En met de juiste partners zullen we commerciële activiteiten ontwikkelen om die kennis te delen met bedrijven en het grote publiek. Ook op internationaal vlak willen we actief blijven én onze positie versterken. We zijn al jaren een veelgevraagde partner voor onder­ zoeksinstellingen, publieke en private organisaties en bedrijven wereldwijd.

Neutraal en onafhankelijk

We willen als non-­profitorganisatie neutraal en onafhankelijk zijn. Alleen zo kunnen we een partner zijn voor publieke overheden, private spelers en andere geïnteresseerden. We zullen met een geïntegreerde en innovatieve aanpak alle stakehol­ders in de domeinen van veiligheid en mobiliteit samenbrengen, zoals we dat al succesvol deden op het vlak van verkeersveiligheid.

Bij een nieuw begin hoort een nieuwe naam. Het sterke merk BIVV wordt nu Vias institute. De kennis rond (verkeers)veiligheid en mobili­teit is vandaag erg versnipperd. Vias institute wil die kennis bundelen en als expertisecentrum delen met onze samenleving. Want we hebben nood aan meer autori­teit in deze thema’s, meer houvast, meer expertise. En Vias institute wil die trekkersrol graag opnemen.

Karin Genoe

— CEO Vias institute