U kan zich wenden tot het CARA voor een rijgeschiktheidsonderzoek wanneer u een mogelijk vermindering van uw functionele vaardigheden hebt.


Praktisch

Een aanmelding bij het CARA start met het invullen van een medische vragenlijst door u en uw arts (huisarts of specialist). U kan de medische vragenlijst hier downloaden.

U stuurt de ingevulde vragenlijst naar volgend adres:
          Vias institute
          Haachtstesteenweg 1405
          1130 Brussel    

Na dat wij uw bundel ontvangen hebben, zal u een afspraak per post toegezonden krijgen binnen de 15 werkdagen.


Groep 2

Wanneer u doorverwezen bent door uw arbeidsgeneeskundige dienst voor de rijbewijzen van groep 2 (categorie C, D of B bezoldigd vervoer), dient u dit duidelijk aan te geven in uw medische vragenlijst. Daarnaast moet u een doorwijzingsbrief kunnen voorleggen.      

Mocht u nog verdere vragen hebben, kan u steeds contact opnemen met het CARA-secretariaat via mail: cara@vias.be of telefonisch op het nummer: 02/244.15.52

Mocht onze dienstverlening niet zijn verlopen volgens uw verwachtingen, kan u via deze weg ons in kennis stellen van uw klacht