De medische rijgeschiktheidsevaluatie is gebaseerd op de medische criteria die vermeld staan in het KB van 23 maart 1998, bijlage 6. Download het KB hier.

Houdt uw patiënt op de hoogte van zijn of haar rechten en plichten in verband met hun rijbewijs.

Rijgeschiktheid versus medicatie

Bepaalde types van medicatie kunnen een negatieve invloed hebben op de rijgeschiktheid van een persoon (slaperigheid, misselijkheid, waarnemingsstoornissen, duizeligheid, …).

Mocht u vragen hebben omtrent medicatiegebruik en het besturen van een voertuig, kan u hier de medicatieclassificatie downloaden.

Zelf de rijgeschiktheidsbeslissing nemen?

Elke arts/specialist mag een rijgeschiktheidsattest (model VII of model VIII) invullen wanneer er geen locomotorische of visuele problematieken zijn die de rijvaardigheid beïnvloeden. Als arts dient u hierbij steeds rekening te houden met de wettelijke criteria die beschreven staan in bijlage 6

Enkele voorbeelden:

  • Een patiënt heeft 6 maanden na een CVA geen locomotorische aandoeningen en geen cognitieve beperkingen. In dit geval kan de neuroloog een rijgeschiktheidsattest afleveren. De huisarts kan dit ook, op basis van een advies of rapport van de neuroloog. Niet elke patiënt dient na een CVA doorverwezen te worden naar CARA.
  • Een patiënt heeft een niet-gecompliceerde diabetes. Lees de rijgeschiktheidscriteria. De huisarts en/of de endocrinoloog kan een rijgeschiktheidsattest opmaken.
  • Een patiënt heeft één of meerdere epilepsie aanvallen gehad. De medische opvolging is adequaat, de patiënt volgt de behandeling en is aanvalsvrij. Lees de rijgeschiktheidscriteria. De neuroloog kan, na de vereiste periode van aanvalsvrijheid, een rijgeschiktheidsattest opmaken. De huisarts kan dat ook, op basis van een advies of rapport van de neuroloog.

U kan als specialist of huisarts een rijgeschiktheidsattest afleveren door het invullen van een
rijgeschiktheidsmodel VII.
U kan als oftalmoloog een rijgeschiktheidsattest afleveren door het invullen van een
rijgeschiktheidsmodel VIII

Mocht u nog vragen hebben, kan u onze folder hier downloaden. U kan ook steeds contact opnemen het CARA-secretariaat, bij voorkeur via e-mail: cara@vias.be